Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Síť Clean Cargo

Ve společnosti Lindex jsme odhodláni snižovat dopady na klima v celém našem hodnotovém řetězci. Přeprava našich produktů představuje relevantní podíl na naší celkové uhlíkové stopě a jsme součástí sítě Clean Cargo, která pracuje na snížení negativního dopadu námořní dopravy na životní prostředí.

I když je námořní přeprava mnohem lepší možností než letecká, stále má významný dopad. Ve společnosti Lindex jsme členy Clean Cargo, sítě globálních aktérů se společným cílem snížit dopady globální přepravy zboží na životní prostředí a podporovat odpovědnou lodní dopravu. Metodika čistého nákladu registruje přepravní společnosti a jejich dopad na životní prostředí. To nám poskytuje údaje o vlivu na životní prostředí a nástroje pro zadávání zakázek na naši námořní dopravu, takže můžeme využít možnost s nejmenším dopadem.

Téměř 90 % našeho zboží převážíme lodní dopravou

Přečtěte si více

Způsoby přepravy

Přečtěte si o tom, jak se snažíme zmírnit klimatický dopad naší přepravy.

Podnebí

Přečtěte si více o tom, z jakého důvodu a jak se napříč naší společností aktivně staráme o životní prostředí.

Zvolte jazyk