Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Etická obchodní iniciativa

Společnost Lindex je členem Etické obchodní iniciativy (ETI), v níž se sdružují společnosti, odborové svazy a neziskové organizace, které po celém světě prosazují dodržování práv pracovníků.

Bez spolupráce se neobejdeme

Dobře víme, že s transparentním, inkluzivním, inovativním a nebojácným přístupem a především společným úsilím se dostaneme přesně tam, kde bychom měli být. Jako člen iniciativy ETI můžeme spojit síly s dalšími podniky, odborovými svazy a neziskovými organizacemi v boji proti mnoha problémům, které bychom sami nemohli řešit. Jenom díky spolupráci se můžeme snažit řešit spletité problémy skryté v dnešních globálních dodavatelských řetězcích a zlepšit život pracovníkům v textilním průmyslu.

Kodex chování

Člen iniciativy ETI se zavazuje k základnímu kodexu iniciativy ETI a o této skutečnosti také uvědomí své dodavatele. Tento kodex se považuje za vzor kodexu práce. Je založen na ujednání Mezinárodní organizace práce (MOP). Ve společnosti Lindex jsme si vytvořili vlastní kodex chování, který je založen na základním kodexu iniciativy ETI, ale více se zaměřuje na rovnost pohlaví.

PŘEČTĚTE SI VÍCE O KODEXU CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI LINDEX

Přečtěte si více

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak přistupujeme k mzdovému ohodnocení a pracovním podmínkám ve výrobě.

Kampaň WE Women by Lindex

Přečtěte si více o kampani WE Women by Lindex, v jejímž rámci usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější atmosféru na pracovišti napříč naším dodavatelským řetězcem.

Zvolte jazyk