Lindex & WaterAid

Kvinnor och vatten är centralt i Lindex hållbarhetsarbete. Det två fokusområdena är på många sätt sammankopplade då kvinnor och flickor drabbas hårdast av brist på tillgång till rent dricksvatten och sanitet. Vi har ett långsiktigt samarbete med WaterAid och stöttar deras arbete att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet för världens fattigaste samhällen.

Över 840 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och nästan 2,3 miljarder saknar tillgång till anständig sanitet. Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig. Detta är en tyst katastrof som drabbar kvinnor och flickor hårdast och den måste få ett slut. Tillgång till rent vatten och sanitet är inte bara en mänsklig rättighet. Det är värdighet.

Lindex har varit partner till WaterAid sedan 2014 och 2018 fördjupade vi samarbetet med ett treårigt gemensamt projekt. Projektet innebär att vi tillsammans med WaterAid förbättrar tillgången till rent dricksvatten och sanitet samt förbättrad hygien i Mirpur. Mirpur är ett område i Dhaka, Bangladesh där många textilarbetare som tillverkar kläder för Lindex lever och bor. I området har få människor tillgång till rent vatten och anständiga toaletter. Detta leder till både hälsoproblem och säkerhetsrisker där kvinnor och flickor drabbas särskilt hårt. Genom samarbetet mellan Lindex och WaterAid får invånarna och skoleleverna i området tillgång till rent vatten och sanitet. Projektet innefattar även utbildning i skolor kring sanitet och menstruationshygien, tillsammans med lokala samarbetspartners. Kvinnor och flickor är särskilt delaktiga i projektet genom att vara en del nystartade entreprenörsgrupper och grupper som sprider kunskap om hygien. Projektet har tre huvudsakliga mål som ska uppnås till 2020:

  • Förbättrad tillgång till rent dricksvatten och sanitet samt förbättrad hygien, i skolor och områden i Mirpur
  • Bidra till att unga flickor jobbar för förbättrade hygienvanor i Mirpur, genom utbildning och grupper som sprider kunskap om hygien
  • Utveckla kvinnligt entreprenörskap för att över tid bibehålla de förbättringar som gjorts i projektet

Projektet finansieras av överskott från Lindex försäljning av påsar, i linje med initiativet One Bag Habit. One Bag Habit syftar till att minska konsumtionen av påsar, öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan och överskottet från försäljningen av påsar doneras till ändamål som driver hållbar utveckling. Läs med om One Bag Habit här.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov. WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete.