Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Spolupráca s WaterAid

Na prvom mieste sú základné potreby a bez prístupu k čistej vode a sanitácii ženy nebudú môcť naplno využiť svoj potenciál. Na podporu úsilia pri zlepšovaní prístupu k čistej vode a sanitácii po celom svete spolupracujeme s organizáciou WaterAid.

Dlhodobá spolupráca

Byť spoločnosťou zodpovednou za hospodárenie s vodou je súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti pre ďalšie generácie a už niekoľko rokov spolupracujeme s organizáciouh WaterAid , aby sme podporili ich úsilie pri zlepšovaní prístupu k čistej vode a sanitácii. S organizáciou WaterAid máme niekoľko spoločných projektov. Projekty sú financované ziskom z predaja nákupných tašiek Lindex, ako aj iniciatívou One Bag Habit.

Gazipur, Dháka, Bangladéš

Gazipur je štvrť v bangladéšskom hlavnom meste Dháka, v ktorej žije mnoho pracovníkov textilného závodu vyrábajúcich oblečenie pre spoločnosť Lindex. V rámci projektu sa inštalujú zariadenia na čistú vodu, umývanie rúk a čisté toalety pre miestnych obyvateľov a žiakov. Projekt tiež zahŕňa školenia týkajúce sa sanitácie a hygieny, ako aj dvíhanie povedomia o tom, ako spomaliť šírenie vírusu COVID-19. Okrem toho má tento projekt za cieľ pozitívne ovplyvniť situáciu týkajúcu sa podzemných vôd podporovaním zberu dažďovej vody v textilných závodoch, ktoré závisia od tejto oblasti.

Mirpur, Dháka, Bangladéš

Mirpur je štvrť, v ktorej žije mnoho pracovníkov textilného závodu vyrábajúcich oblečenie pre spoločnosť Lindex. Trojročný projekt v štvrti Mirpur bol ukončený v marci 2021 a prekročil všetky vytýčené ciele, pokiaľ ide o počet ľudí, na ktorých mal dopad. Prostredníctvom tohto projektu spoločnosť Lindex a organizácia WaterAid umožnili prístup k pitnej vode a toaletám viac ako 6 500 ľuďom a poskytli informácie o hygiene a sanitácii až 7 000 ľuďom. Vzhľadom na pandémiu projekt rozšíril svoje zameranie na školenia o zdraví a hygiene, ktoré môžu spomaliť šírenie vírusu a zachrániť životy. Výsledkom projektu je aj zaškolenie 100 mladých žien na to, aby pôsobili ako aktérky zmeny z dlhodobého hľadiska a organizovali osvetu týkajúcu sa zdravia a hygieny v rámci komunity.

Yangoon, Mjanmarsko

Projekt sme rozbehli aj v meste Yangoon v Mjanmarsku. V rámci tohto projektu sa v komunitách a školách inštalujú zariadenia s čistou pitnou vodou a vyhovujúce záchody. Dôležitou súčasťou projektu je mobilizácia a posilňovanie pozície žien a dievčat, ktoré budú šíriť osvetu a viesť ku zmene vo svojich komunitách. Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vody, sanitáciu a hygienické podmienky pre pracovníkov v textilnom odvetví, ktorí sú prevažne ženského pohlavia.

Dôležitosť čistej vody a sanitácie

Vedeli ste, že choroby spôsobené špinavou vodou každý rok zabijú viac ľudí ako všetky formy násilia vrátane vojny? Viac než 785 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode a takmer 2 miliardám ľudí chýba prístup k vyhovujúcim toaletám. Je to tichá katastrofa a najviac postihuje ženy a dievčatá tým, že obmedzuje ich možnosti a schopnosť naplniť svoj potenciál. V mnohých komunitách sa niečo také prirodzené ako menštruácia stáva prekážkou žien pri získaní príležitostí na vzdelanie. Ženy a dievčatá sú navyše často zodpovedné za hľadanie a získavanie čistej vody, keď k nej nemajú prístup vo svojich štvrtiach. Každý deň strávia milióny žien donášaním vody niekoľko hodín, čo znamená že im nezostáva žiadny čas na chodenie do práce, školy alebo na zapájanie sa do diania vo svojich komunitách.

Prečítajte si viac

Voda

Prečítajte si viac o tom, ako sa pri svojej výrobe snažíme byť spoločnosťou zodpovednou za hospodárenie s vodou.

Projekt HERhealth

Prečítajte si viac o našej práci na projekte HERhealth zameranom na vzdelávanie žien v továrňach v oblasti zdravia a hygieny.

Zvoľte jazyk