Logotype

Lindex släpper 2023 års hållbarhetsrapport

Idag släpper Lindex sin hållbarhetsrapport för 2023, ett år präglat av osäkerhet, med globala konflikter och klimatkrisen. Trots utmaningarna, fortsätter modeföretaget göra betydande framsteg i att uppfylla sitt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer.

”Under 2023 navigerade vi genom ett år präglat av osäkerhet, allt från globala konflikter till klimatkrisen. Mitt bland dessa utmaningar såg vi regeringar runt om i världen utveckla politik som signalerar ett skifte mot mer hållbara metoder. Och en del av detta har potentialen att skapa en större förändring i hur företag tar ansvar för effekterna av deras verksamhet. Jag är stolt över att se att vi, trots fortsatt global osäkerhet, lyckades accelerera våra framsteg i att uppfylla vårt hållbarhetslöfte om att göra en skillnad för framtida generationer samtidigt som vi växer både hållbart och lönsamt. 

Våra framgångar speglar inte bara vårt åtagande till vårt löfte utan också det dedikerade och fantastiska engagemanget från våra medarbetare. Oavsett hur föränderlig världen än kan vara, står vi fast beslutna i vårt åtagande till vårt högre syfte och löfte, vilket vi vet leder till vår framgång som företag och som del i det globala samhället”, säger Susanne Ehnbåge, VD på Lindex. 

I hållbarhetsrapporten summerar Lindex året 2023 och beskriver modeföretagets framsteg och utmaningar samt transformationen som genomsyrar hela företaget. Några av höjdpunkterna under året innefattar:  

  • Lindex har minskat sina totala utsläpp med 21 procent under 2023 och med 41 procent jämfört med 2017, trots en stark försäljningstillväxt. Detta beror bland annat på kontinuerlig konvertering till återvunna material, övergång till förnybar energi samt en förbättrad fullprisförsäljning vilket lett till minskade reor och volymer. 
  • Lindex har lämnat in reviderade klimatmål till Science Based Targets initiative för validering. 
  • Lindex har accelererat sitt åtagande till cirkularitet genom ett långsiktigt avtal med finska Infinited Fiber Company och dess patenterade fiber Infinna™, gjord av 100 procent textilavfall. 
  • 42 procent av Lindex sortiment har åtminstone 15 procent återvunnet innehåll. 
  • Lindex skänkte under 2023, 2 procent av varje såld Female Engineering trosa till modeföretagets projekt med WaterAid. 
  • Lindex startade ytterligare ett projekt med WaterAid i ett nytt område i Dhaka kallat Savar, vilket kommer att påverka 8 700 personer genom WASH.  
  • 100 procent av Lindex tier 1 leverantörer har implementerat digitala löneutbetalningar.  

Lindex hållbarhetsrapport för 2023 finns tillgänglig här.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language