Logotype

Lindex rapporterar nya rekordresultat för tredje året i rad

Lindex presenterar idag sin delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2023 och redovisar nya rekordresultat för helåret för tredje året i rad. Modeföretaget fortsätter att nå nya försäljningsnivåer i både lokala valutor samt SEK och ökar sin försäljning i såväl sina fysiska butiker som i digitala kanaler.

Lindex rörelseresultat* för 2023 uppgick till 1 030 MSEK, vilket är en ökning med 7,2 procent mot föregående år (961 MSEK 2022). Lindex justerade rörelseresultat* för 2023 uppgick till 1 036 MSEK, vilket är en ökning med 8,1 procent mot föregående år (958 MSEK 2022). Lindex rörelseresultat* för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 249 MSEK (248 MSEK 2022) och det justerade rörelseresultatet* för kvartalet uppgick till 256 MSEK (251 MSEK 2022). 

Idag presenterar vi, för tredje året i rad, både nytt försäljningsrekord samt vårt högsta resultat någonsin. Vi har under utmanande marknadsförhållanden åstadkommit en fantastisk utveckling, där vi lyckats växa både hållbart och lönsamt med stark tillväxt i såväl våra fysiska butiker som digitala kanaler. Jag är djupt stolt över vad vi tillsammans på Lindex så framgångsrikt har uppnått där alla medarbetares fantastiska engagemang, stora kundfokus och dedikerade insatser varit avgörande”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex omsättning för 2023 uppgick till 7 249 MSEK, vilket är en ökning med 2,7 procent i lokala valutor och med 3,4 procent i SEK. Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 2,8 procent i lokala valutor och med 2,5 procent i SEK. Modeföretaget visar en bättre försäljningstillväxt under 2023 än den genomsnittliga marknadstillväxten för alla nordiska försäljningsländer.

Lindex fortsatte sin försäljningstillväxt i fysisk butik med en ökning med 2,2 procent under 2023 och med 3,2 procent under fjärde kvartalet. Lindex digitala försäljning ökade med 5,3 procent under 2023 och den digitala andelen uppgick till 19,0 procent av den totala försäljningen (18,5 procent 2022). 

Vi tar marknadsandelar och fortsätter växa med både nya samt aktiva kunder och vi har nu över 6 miljoner registrerade kunder. Detta är ett fint styrkebevis på att vårt erbjudande uppskattas och att vi fortsätter stärka Lindex varumärke. Det är också ett fint betyg till vår strategi där vi nu, med våra nya finansiella mål, tar sikte mot ännu högre höjder. Vi har en tydlig plan framåt med fokus att accelerera vår tillväxt på såväl våra nuvarande marknader som nya, samt fortsätta växa i våra befintliga kanaler och genom att utforska nya sätt att göra affärer. Vi fortsätter vår transformation till en mer hållbar affär och utforskar nya affärsmöjligheter samt nya cirkulära affärsmodeller. Ett annat viktigt fokus framåt för oss är att kunna expandera vår verksamhet utan att kostnaderna ökar i samma utsträckning, det vill säga att förbättra skalbarheten och effektiviteten i vår affär. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark grund och 2024 kommer bli året med viktiga lanseringar och många stora milstolpar för att fortsätta vår framgångsrika tillväxtresa”, säger Susanne Ehnbåge.

*Lindex rörelseresultat samt justerade rörelseresultat redovisas inklusive IFRS16 leasingavtal.
 

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language