Logotype

Lindex släpper 2022 års hållbarhetsrapport

Lindex släpper idag sin hållbarhetsrapport för 2022. Modeföretaget rapporterar om ett år präglat av turbulens och osäkerhet på global nivå, en omfattande transformation och betydande framsteg för att hålla Lindex hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. 

"När jag ser tillbaka på 2022 har det varit ett omskakande år med stor osäkerhet på global nivå, med ett fruktansvärt krig i Ukraina följt av energikris och inflation. Vi ser också tydliga tecken på klimatförändringar och deras allt större påverkan. Trots osäkerheten omkring oss, har vi som Lindex utvecklats ännu starkare och är mer beslutsamma i vårt löfte att göra skillnad för framtida generationer. Vi fokuserar på att stärka kvinnor, respektera vår planet och stå upp för mänskliga rättigheter, och har uppdaterat våra mål samt stärkt våra insatser inom dessa områden. Som en del av detta har vi investerat i femtech för att förbättra kvinnors hälsa och välbefinnande, och prioriterar hållbara material och transparens i vår produktion. Vi fortsätter det viktiga arbetet men nu från en mer solid grund med mer konkreta och mätbara åtgärder. Jag är så glad över att kunna berätta om våra framsteg så här långt på vår resa”, säger Susanne Ehnbåge, VD på Lindex.

I hållbarhetsrapporten summerar Lindex året 2022 och beskriver modeföretagets framsteg och utmaningar samt den betydande transformationen som genomsyrar hela företaget. Några av höjdpunkterna under året innefattar: 

  • Lindex når 77 procent av alla fabriksarbetare i sin leverantörskedja med WE Women by Lindex, ett program där modeföretaget agerar för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.​​​
  • Lindex lanserade sitt nya femtechvarumärke Female Engineering, som erbjuder högteknologiska, innovativa produkter och lösningar för att förbättra kvinnors välbefinnande och hälsa genom livets olika faser. 
  • Lindex lyckades behålla sin minskning av totala utsläpp med 22 procent jämfört med 2017 trots en stark försäljningstillväxt, detta beror bland annat på en kontinuerlig konvertering till mer hållbara fibrer.
  • Lindex har lanserat ett pilotprojekt - som involverar fem nyckelleverantörer i Bangladesh - för att minska koldioxidutsläppen i leverantörskedjan och stöttar dem med utvärdering samt färdplan för att minska utsläppen och nå målet att minska koldioxidutsläppen med 50 procent till 2030.
  • Lindex har skalat upp sitt secondhanderbjudande, öppnat pop-up butik och initierat testpilot med secondhand babykläder online.
  • Lindex har börjat producera cirka 1 miljon OnceMore® baserade plagg gjorda av återvunnen textil tillsammans med förnybar råvara från hållbart skötta skogar, ett samarbete med Södra.
  • Lindex har nu 83 procent av sina 30 främsta leverantörer som beräknar levnadslöner med Anker & Ankers metodik
  • Lindex har lanserat en ny DEI-strategi, baserad på djupintervjuer, workshops och specifika frågor som når hela organisationen, genom engagemangsverktyget Lindex Voice.

Lindex hållbarhetsrapport för 2022 finns tillgänglig här.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language