Logotype

3 av 4 kvinnor känner sig otillräckliga på grund av skönhetsrelaterade ideal visar undersökning från Lindex

En stor del kvinnor och flickor påverkas negativt av stereotypa och normativa ideal. Det är insikten i en ny undersökning från Lindex – som fortsätter sitt arbete för en mer diversifierad och inkluderad representation med initiativet ’Reinvent the Model’. 

En ny undersökning av Lindex visar att tre av fyra (76%) kvinnor i åldern 16-65 har erfarenhet av att känna sig otillräckliga på grund av de skönhetsideal som råder i samhället. Problemet är störst i åldersgruppen 16-39, där 9 av 10 känner eller har känt sig otillräckliga.

Undersökningen visar tydligt hur flickor och kvinnor påverkas negativt av stereotypa och normativa ideal i samhället. Som en stor aktör i modebranschen påverkar vi kvinnors vardag genom vår kommunikation och hur vi agerar som företag. Vi har tagit många steg i rätt riktning men det är dags att göra mer. Vi arbetar för att stärka kvinnor på olika sätt och inkludering är viktigt för oss. Vi vill vara en positiv kraft och med vårt långsiktiga initiativ ‘Reinvent the Model’ arbetar vi för att öka mångfalden och bredda inkluderingen, och där vi förhoppningsvis med tiden kan bidra till att förändra bilden av stereotypa ideal och vad en modell är”, säger Susanne Ehnbåge, VD på Lindex. 

Som en del i initiativet ’Reinvent the Model’ släpper Lindex idag en dokumentärserie skapad av en av Sveriges mest välkända dokumentärskapare, Amanda Pesikan. I tre korta avsnitt får kvinnor berätta om sina erfarenheter kring ideal och inkludering samt hur skönhetsnormerna får dem att känna sig. I det fjärde avsnittet ger experter inom mode, mångfald och psykologi sin syn på ämnet. 

Alla filmerna finns tillgängliga här.

Fler resultat från undersökningen

  • 3 av 4 (76%) kvinnor i åldern 16-65 känner sig otillräckliga på grund av de skönhetsideal som råder i samhället. Problemet är störst i åldersgruppen 16-39, där 9 av 10 (92%) känner eller har känt sig otillräckliga.
  • 3 av 4 (74%) kvinnor i åldern 16-65 upplever eller har upplevt negativ press på grund av de skönhetsideal som råder i samhället. Problemet är störst i åldersgruppen 16-39, där 9 av 10 (89%) har erfarenhet av negativ press. 
  • 7 av 10 (71%) anser att samhällets skönhetsideal är mer problematisk idag än tidigare. Perspektivet är särskilt intressant att se bland äldre kvinnor med mer erfarenhet, här upplever 2 av 3 (65%) i åldersgruppen 50-65 att det är mycket mer problematiskt idag jämfört med 1 av 3 (36%) i den yngsta åldersgruppen 16-29. 

Om undersökningen 
Totalt genomfördes 500 intervjuer i målgruppen kvinnor i åldern 16-65 genom en slumpmässigt rekryterad panel med ett nationellt representativt urval av respondenter. Undersökningen genomfördes i mars 2023 i Sverige via Norstat onlinepanel.

 

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language