Logotype

Starkt första kvartal för Lindex med fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet

Lindex presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2022 och redovisar ett starkt förbättrat resultat med fortsatt tillväxt.

Lindex rörelseresultat* för första kvartalet 2022 ökade med 182 MSEK och uppgick till 36 MSEK, vilket är ett mycket starkt första kvartal för modeföretaget (-146 MSEK 2021). Lindex rörelseresultat under de senaste tolv månaderna ökade med 451 MSEK och uppgick till 876 MSEK (425 MSEK).

Vi fortsätter vår fantastiskt fina försäljnings- och resultatutveckling och redovisar en mycket stark inledning på året och första kvartal för 2022. Vår starka utveckling de senaste åren är ett fint bevis på vår förmåga att möta våra kunders behov och önskemål i en föränderlig tid, där alla medarbetares fantastiska engagemang är en nyckel för vår framgång”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex försäljning under första kvartalet ökade med 36,3 procent i lokala valutor och med 35,7 procent i SEK. Jämfört med motsvarande period 2019, innan pandemin, ökade försäljningen med 18,7 procent i lokala valutor och Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden för alla nordiska försäljningsländer.

Lindex försäljning i fysisk butik ökade med 47,6 procent under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Modeföretaget fortsatte sin digitala tillväxt med en försäljningsökning på 8,2 procent under kvartalet. Totalt utgjorde den digitala försäljningen 23,6 procent av Lindex totala försäljning vilket är en ökning med 660 procent jämfört med 2019.

”Det är riktigt glädjande att vi har en sådan stark försäljningstillväxt i våra fysiska butiker samtidigt som vår digitala försäljning fortsätter att öka. Vi ökar vår försäljning för alla våra affärsområden, där dam ökar mest med en tillväxt på hela 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vår starka tillväxt visar att våra kunder uppskattar vårt erbjudande, våra satsningar och möjligheten att på ett enkelt och smidigt sätt kunna handla när och var de önskar, säger Susanne Ehnbåge.

Lindex har under första kvartalet släppt sin hållbarhetsrapport för 2021 som beskriver företagets betydande framsteg för att hålla sitt hållbarhetslöfte såväl som modeföretagets utmaningar och omfattande transformation. Lindex har också under kvartalet tagit ytterligare steg och skalat upp sitt second hand-erbjudande.

”Vår affär växer på nya sätt, där cirkulära affärsmodeller och att fortsätta utveckla våra kunderbjudanden med nya tjänster är viktiga delar i vår transformation till en mer hållbar affär och för vår långsiktiga tillväxt. Vi har högt ställda mål att växa både hållbart och lönsamt och där våra investeringar framåt är avgörande. Vi planerar för stora investeringar i vår logistik och fortsätter våra digitala satsningar i alla delar av vår verksamhet. Att nå nya marknader såväl som att utveckla våra befintliga är en del av vår tillväxtstrategi och vår fortsatta resa som ett globalt, varumärkesdrivet och hållbart modeföretag”, säger Susanne Ehnbåge.


*Lindex rörelseresultat redovisas exklusive IFRS16 leasingavtal.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language