Logotype

Lindex rapporterar resultat- och försäljningsrekord

Lindex presenterar idag sin delårsrapport för första halvåret samt andra kvartalet 2022 och rapporterar både resultat- och försäljningsrekord.

Lindex rörelseresultat* för första halvåret 2022 ökade med 264 MSEK och uppgick till 426 MSEK, vilket är en ökning med 163 procent jämfört med motsvarande period föregående år och sex gånger högre jämfört med 2019 (162 MSEK 2021, 65 MSEK 2019). Rörelseresultatet* för andra kvartalet ökade med 82 MSEK och uppgick till 390 MSEK, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med samma period föregående år och 98 procent jämfört med 2019 (308 MSEK 2021, 197 MSEK 2019). 

Vi når nya rekordnivåer och redovisar ett kraftigt förbättrat resultat och en starkt ökad försäljning för både första halvåret och andra kvartalet. För de senaste tolv månaderna uppgår vårt rörelseresultat till rekordhöga 954 MSEK och vår försäljning till 6,9 MDSEK. Vi fortsätter vår fina försäljningstillväxt i våra fysiska butiker samtidigt som vi behåller vår digitala försäljning på en stark nivå. Det är ett fint styrkebevis och kvitto på att våra kunder uppskattar vårt erbjudande och att vi finns tillgängliga där de vill möta oss”, säger VD Susanne Ehnbåge

Lindex försäljning under första halvåret ökade med 25,2 procent i lokala valutor och med 27,9 i SEK. Försäljningen under andra kvartalet ökade med 18,2 procent i lokala valutor och med 20,0 procent i SEK. Jämfört med motsvarande period 2019, innan pandemin, ökade försäljningen under andra kvartalet med 21,9 procent i lokala valutor och Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden för alla nordiska försäljningsländer. 

Lindex försäljning i fysisk butik ökade under första halvåret med 31,8 procent och med 23,1 procent under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Modeföretagets digitala försäljning ökade under första halvåret med 2,3 procent och minskade med 3,0 procent under kvartalet. Totalt utgjorde den digitala försäljningen under andra kvartalet 15,9 procent av Lindex totala försäljning. 

”Med vårt fantastiskt fina sortiment, starka varumärkeserbjudande samt våra medarbetares stora kundfokus har vårt lojalitetsprogram More at Lindex haft en stark tillväxt och utveckling, vilket vi ser som en fin möjlighet att fortsätta bygga långsiktiga relationer med våra kunder”, säger Susanne Ehnbåge. 

Under kvartalet har Lindex fortsatt att ta viktiga kliv både i sin satsning inom femtech samt sin transformation till en mer hållbar och cirkulär affär. Som en del i att utforska nya cirkulära affärsmodeller och förlänga livslängden på kläder har modeföretaget öppnat en pop-up butik med secondhand babyplagg. Ett annat viktigt steg i Lindex omställning till att skala upp återanvändningen av material och minska användningen av jungfrulig råvara är modeföretagets satsning på en ny fiber som är baserad på en innovativ process för storskalig återvinning av textil. 

”Vår satsning på en ny fiber med råmaterial från återvunnen textil är ett av flera viktiga steg i vår omställning till ett mer hållbart och cirkulärt sortiment. I dagsläget är 78 procent av våra plagg gjorda av material från återvunna eller mer hållbara källor och där vårt mål är att nå 100 procent till 2025. Vi är i en transformation där Lindex-gruppen växer på nya sätt och där övergången till cirkulära affärsmodeller, digitalisering och vår satsning på femtech är viktiga delar i vår tillväxtstrategi. Att skapa hållbar tillväxt och fortsätta att utveckla våra kunderbjudanden med nya tjänster är en nyckel på vår väg framåt. 

Det är en utmanande tid med allt som händer i vår omvärld och det är viktigare än någonsin att vi är lyhörda för våra kunders behov och att vi fortsätter att vara flexibla, snabbfotade och öppna för förändringar. Men med utmaningar kommer också möjligheter och jag är övertygad om att vi, med alla Lindex medarbetares fantastiska engagemang och insatser, kommer att fortsätta stå starka och väl positionerade för framtiden”, säger Susanne Ehnbåge.


*Lindex rörelseresultat redovisas exklusive IFRS16 leasingavtal.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language