Logotype

Lindex rapporterar högsta försäljningen någonsin och rekordresultat

När Lindex idag presenterar sin delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021 redovisar modeföretaget sin högsta försäljning någonsin och det bästa justerade rörelseresultatet i bolagets historia. Lindex ökar sin försäljning i alla kanaler och för alla affärsområden.

Lindex rörelseresultat* för 2021 ökade med 114 procent och uppgick till 690 MSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med både 2020 och 2019 (323 MSEK 2020, 340 MSEK 2019). Lindex justerade rörelseresultat* för 2021 ökade med 132 procent och uppgick till 748 MSEK (323 MSEK 2020, 370 MSEK 2019). 

Idag rapporterar vi Lindex högsta försäljning någonsin, både för fjärde kvartalet samt för helåret 2021, och vi redovisar det bästa justerade årsresultatet i Lindex 68-åriga historia. En enastående prestation tack vare alla medarbetares fantastiska engagemang, stora kundfokus och handlingskraft”, säger VD Susanne Ehnbåge. 

Lindex försäljning under fjärde kvartalet ökade med 25,5 procent i lokala valutor och med 25,4 procent i SEK. Jämfört med motsvarande period 2019 ökade försäljningen med 8,8 procent i lokala valutor. Försäljning för helåret 2021 ökade med 16,8 procent i lokala valutor och med 15,9 procent i SEK. Jämfört med helåret 2019 ökade försäljningen med 4,1 procent i lokala valutor och Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden för alla nordiska försäljningsländer.

Modeföretaget fortsatte sin starka tillväxt online med en ökning på 47,0 procent för 2021. Den digitala försäljningen uppgick till 20,6 procent av Lindex totala försäljning under 2021 jämfört med 15,6 procent föregående år och 6,6 procent 2019.

”Vi ökade försäljningen i alla våra kanaler och för alla våra affärsområden, trots fortsatta restriktioner och tuffa utmaningar för våra fysiska butiker med periodvisa stängningar på vissa marknader. Vi avslutade året mycket starkt med en försäljningsökning för fjärde kvartalet på över 25 procent. Att vi dessutom ökade försäljningen och resultatet jämfört med 2019, året innan pandemin slog till är ett riktigt styrkebesked. Jag kan inte vara stoltare över vad vi tillsammans på Lindex så framgångsrikt har åstadkommit”, säger Susanne Ehnbåge. 

Under det gångna året har Lindex gjort viktiga framsteg inom sitt hållbarhetslöfte och sin cirkulära transformation. Utveckla nya hållbara affärs- och tillväxtmöjligheter är en viktig del i modeföretagets arbete och där Lindex investering inom femtech är en satsning. 

Vår satsning inom femtech med varumärket Female Engineering är en spännande investering där vi med teknik och innovation utvecklar vårt erbjudande med kvinnans behov i fokus, och vi skapar nya hållbara tillväxtmöjligheter. Vi har stora ambitioner framåt på vår resa som ett globalt, varumärkesdrivet och hållbart modeföretag. För att, i linje med vår långsiktiga strategi, möjliggöra en betydande tillväxt samtidigt som vi fortsätter vår transformation till en mer hållbar affär med en stark lönsamhet, planerar vi att göra omfattande strategiska investeringar under kommande år. Viktiga satsningar som, i vår ständigt föränderliga bransch, kommer framtidssäkra ett motståndskraftigt bolag där vi kommer fortsätta stå starka och väl positionerade för framtiden”, säger Susanne Ehnbåge.
 

*Lindex rörelseresultat samt justerade rörelseresultat redovisas exklusive IFRS16 leasingavtal.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language