Logotype

’WE Women by Lindex’ skapar ökad jämställdhet i leverantörskedjan

För Lindex är kvinnan alltid i fokus och kvinnor har en avgörande roll i modeföretagets hela värdekedja. Lindex arbetar på många olika sätt för att stärka kvinnor, där ‘WE Women by Lindex’ är ett av flera initiativ. 

Genom programmet ’WE Women by Lindex’ agerar Lindex för jämställdhet och för att skapa inkluderande arbetsplatser i modeföretagets globala leverantörskedja samt att kvinnor ges samma möjlighet som män till kompetensutveckling. Leverantörernas fabriksledning får genom programmet en ökad medvetenhet och kunskap om genusfrågor, med ett särskilt fokus på kvinnors hälsa och säkerhet samt hur de kan arbeta för att öka andelen kvinnor inom ledande positioner och minska löneskillnader. 

“Vi vill att alla kvinnor genom hela vår värdekedja ska kunna uppfylla sin fulla potential. Att skapa inkluderande och jämlika arbetsplatser är en förutsättning och därför driver vi programmet ’WE Women by Lindex’ i vår leverantörskedja. Genom dedikerat arbete tillsammans med våra leverantörer har vi nått fina resultat men detta är bara början på vår resa och det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att skala upp och nå ännu fler kvinnor bjuder vi därför in fler aktörer inom modebranschen att ta del av WE Women programmet så att vi tillsammans kan driva jämställdhetsfrågan”, säger Anna-Karin Dahlberg, Head of Sustainability på Lindex. 

’WE Women by Lindex’ startades som ett projekt 2017 av Lindex i samarbete med GIZ. Hittills har projektet nått över 70 000 kvinnliga arbetare i Lindex leverantörskedja i Bangladesh, Indien och Myanmar. Modeföretagets mål är att till 2025 ska de leverantörer som står för 80 procent av Lindex produktion ha genomfört ’WE Women by Lindex’ och aktivt arbeta med jämställdhet. 

Om GIZ: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH är ett federalt företag med världsomspännande verksamhet inom internationellt samarbete för hållbar utveckling. Utvecklingspartnerskapet genomförs av GIZ under programmet develoPPP.de på uppdrag av German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). 

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Senior PR & Communications Manager
Telefon: +46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language