Logotype

Lindex resultat och försäljningsutveckling under första kvartalet 2020

Lindex presenterar idag sin delårsrapport och redovisar en positiv utveckling med stärkt resultat och försäljningstillväxt under inledningen av 2020. Till följd av den globala coronasituationen och dess effekter vände försäljningsutvecklingen under mars. Modeföretaget vidtog snabba åtgärder för att möta effekterna och stötta den digitala affärens tillväxt. 

Lindex ökade sin totala försäljning under januari och februari med 7,3 procent i SEK och med 7,0 procent i lokala valutor. Som följd av coronaviruset och dess effekter minskade Lindex sin försäljning under mars med 41,0 procent i SEK och 41,3 procent i lokala valutor, vilket ger ett försäljningstapp för första kvartalet på 12,0 procent i SEK och 10,7 procent i lokala valutor. 

Vi inledde året med en stark försäljningstillväxt och fortsatt ökad lönsamhet men med anledning av den extraordinära globala coronasituationen har vårt läge förändrats. För några av våra försäljningsmarknader innebär det att vi i linje med myndigheters beslut fått stänga våra butiker, vilket innebär utmaningar. För att möta effekterna och den minskade efterfrågan i fysisk butik har vi agerat snabbt och genomfört ett kraftfullt kostnads- och åtgärdsprogram samt ökat fokus på att möta försäljningstillväxten online”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex försäljning online ökade med 36,6 procent för första kvartalet. Under perioden 13-31 mars var försäljningsökningen online hela 156 procent. Modeföretagets e-handel utgjorde 9,2 procent av den totala försäljningen under kvartalet jämfört med 5,8 procent samma period föregående år. Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden under januari och februari för alla nordiska försäljningsländer samt en mindre försäljningsnedgång än marknaden under mars. 

Lindex rörelseresultat förbättrades under januari och februari. För första kvartalet uppgick rörelseresultatet till -179,2 MSEK (-131,5 MSEK 2019). Resultatminskningen för kvartalet är en följd av den minskade försäljningen under mars.

Vi har under de senaste två åren haft en bra och stabil resultatutveckling på Lindex, tills att coronasituationen lamslog branschen. Med våra genomförda åtgärder har vi lyckats minska de konsekvenser som corona medfört. Vi fortsätter att utveckla vårt konkurrenskraftiga och mer hållbara erbjudande med kundens behov i fokus. Framtiden kommer innebära förändrade köpmönster och kundbeteenden i ännu snabbare takt. Jag är övertygad om att när vi tagit oss igenom denna situation kommer vi med vår flexibilitet, mer digitala förhållningssätt och alla medarbetares fantastiska engagemang stå starkare än tidigare”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language