Logotype

Lindex resultat och försäljningsutveckling under andra kvartalet 2020

Modeföretaget presenterar idag sitt resultat och sin försäljning för andra kvartalet. Den globala coronasituationen och dess effekter hade stor påverkan på försäljningsutvecklingen men Lindex redovisar ett resultat som står sig väl i den rådande situationen.

Lindex rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 167 MSEK (197 MSEK 2019). Resultatutvecklingen är en följd av den minskade försäljningen under andra kvartalet med stängda butiker för flertalet av modeföretagets försäljningsmarknader.

Det har under våren varit en fortsatt utmanande period då vi har haft stängda butiker på majoriteten av våra 18 försäljningsmarknader. Men med snabba och effektiva kostnadsåtgärder samt stark digital tillväxt har vi lyckats minska konsekvenserna och redovisar ett resultat för andra kvartalet som står sig väl mot föregående års mycket starka resultat samt den rådande situationen”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex totala försäljning i lokala valutor för juni nådde samma nivå som föregående år men minskade med 2 procent i SEK. Försäljningen under april och maj minskade med 28 procent i lokala valutor och med 30 procent i SEK, vilket medförde ett försäljningstapp för andra kvartalet på 18 procent i lokala valutor och 20 procent i SEK.

Modeföretaget fortsatte sin starka tillväxt online och ökade med 102 procent för andra kvartalet. Lindex e-handel utgjorde 16,2 procent av den totala försäljningen under kvartalet jämfört med 6,6 procent samma period föregående år.

Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden under första halvåret för alla nordiska försäljningsländer.

För att stötta vår starka tillväxt online och det förändrade kundbeteendet har vi varit flexibla och snabbt ställt om vår verksamhet. Under kvartalet har vår e-handel fördubblats och till om med tredubblats för många av våra försäljningsländer. Det är också glädjande att utvecklingen börjar vända för våra fysiska butiker och att försäljningen i juni är på samma nivå som föregående år, trots att vi hade stängda butiker på några av våra marknader. För att positionera oss och stå starka även i framtiden fortsätter vi utveckla vårt starka kunderbjudande samtidigt som vi arbetar vidare med våra strategiska satsningar inom den digitala utvecklingen, våra försäljningskanaler samt hållbarhet”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language