Logotype

Fortsatt stärkt lönsamhet och förbättrat helårsresultat för Lindex

Lindex presenterar idag sitt resultat och sin försäljning för 2019 samt fjärde kvartalet. Modeföretaget fortsätter sin fina utveckling och ökade lönsamheten på alla marknader, i alla försäljningskanaler och för alla affärsområden. 

Lindex rörelseresultat för 2019 uppgick till 340 MSEK (298 MSEK 2018). Det justerade rörelseresultatet för 2019 uppgick till 369 MSEK (312 MSEK 2018). Det som har bidragit till den starka resultatökningen är en avsevärt stärkt marginal och stark digital tillväxt samt god kostnadskontroll.

Vi är mycket nöjda med vår starka utveckling under 2019 och avslutade året med en fin försäljningsökning. Vi har nästan tredubblat vårt resultat de senaste två åren vilket speglar Lindex starka tillväxt. Våra strategiska satsningar och alla medarbetares dedikerade arbete har varit centralt för vår framgångsrika utveckling”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex ökade sin totala försäljning i SEK under 2019 med 0,8 procent och den jämförbara försäljningen ökade med 1,2 procent i lokala valutor. Den totala försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 0,3 procent i SEK och den jämförbara försäljningen ökade med 0,9 procent i lokala valutor. Modeföretaget fortsatte sin tillväxt online med en försäljningsökning på 24,3 procent för helåret och 16 procent för fjärde kvartalet, och såväl snittköp som besökare och kunder ökade.

Lindex står inför en spännande tid och har stora ambitioner om att fortsätta växa globalt, både i egna kanaler och tillsammans med partners.

Vi står inför ett mycket intressant och händelserikt 2020. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande och har nyligen lanserat vår nya inredningskollektion Lindex Baby Home. Vi optimerar vårt erbjudande baserat på våra kunders insikter och behov och vi kommer se fortsatt ökad tydlighet i våra modekoncept. Att vidareutveckla och stärka vårt butiksnät liksom vår digitala tillväxt är i fokus, där vårt samarbete med Zalando och lanseringen online i Kina är viktiga milstolpar i Lindex globala expansion”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language