Logotype

Starkt förbättrat helårsresultat och stärkt lönsamhet för Lindex

Lindex presenterar idag sitt resultat och sin försäljning för 2018 samt fjärde kvartalet. Modeföretagets strategiska åtgärder under året har lett till en positiv försäljningsutveckling och ökad lönsamhet. 

Lindex rörelseresultat för 2018 uppgick till 298 MSEK vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år (130 MSEK). En stärkt marginal, fin försäljningstillväxt samt minskade kostnader har bidragit till den starka resultatökningen.

Våra framgångsrika strategiska åtgärder har resulterat i både fin försäljningstillväxt och minskade kostnader. Vi har under 2018 ökat vår lönsamhet på alla våra marknader och inom alla våra affärsområden, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex ökade sin totala försäljning i SEK under 2018 med 3,6 procent och med 1,4 procent i lokala valutor. Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 2,1 procent i SEK men minskade med 0,1 procent i lokala valutor. Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden inom alla nordiska länder för 2018 och modeföretaget fortsätter också sin starka tillväxt online med en försäljningsökning på 46,6 procent under året.

Under 2019 är försäljningstillväxt och god kostnadskontroll fortsatt i fokus. Vi växer starkt online och kommer under året accelerera våra digitala satsningar. Hur vi skapar värde och överträffar kundens förväntningar bygger vår framgång. Det är med stor entusiasm vi nu blickar framåt med ambitionen att fortsätta stärka Lindex position som globalt varumärke”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language