Logotype

Rekordhögt engagemang och ambassadörskap på Lindex

Lindex globala medarbetarundersökning visar mycket starkt resultat, jämfört med andra företag i samma storlek. Lindex resultat är särskilt utmärkande kring information, ledarskap och hur starkt företagets värderingar är förankrade bland medarbetarna. Det finns också ett mycket starkt engagemang och ambassadörskap i organisationen.

Lindex genomför återkommande en global medarbetarundersökning för att få en överblick hur företagets medarbetare upplever sin arbetsplats och företagskultur. Resultatet från den nyligen genomförda undersökningen visar att andelen positiva medarbetare är hela 81 procent, vilket är 18 procentenheter högre än undersökningsföretaget Ipsos databasmedelvärde. Nivån engagerade medarbetare är också utmärkande hög med 82 procent och långt över Ipsos databasmedelvärde på 65 procent.

Återigen visar Lindex medarbetarundersökning på fantastiskt starka resultat. Särskilt tydligt är det bland medarbetarna i Lindex butiker där resultaten ligger på mycket höga nivåer. Lindex har ett starkt engagemang bland sina medarbetare och hög andel ambassadörer. Resultaten är starka på näst intill samtliga Lindex marknader, säger Anna Wärngård, ansvarig för undersökningen på Ipsos.

Utmärkande för en ambassadör är att man är stolt över sitt arbete och sin arbetsgivare. Det handlar om att man känner trivsel, motivation och en känsla av meningsfullhet. En ambassadör har även ett starkt förtroende för sin arbetsgivare, står för arbetsgivarens värderingar och talar väl om sin arbetsgivare inför andra.

Vi är väldigt glada över vårt fina resultat som speglar vår starka kultur och vi-känsla. Tillsammans jobbar vi mot Lindex vision ’to empower and inspire women everywhere’ och där medarbetarnas starka engagemang, drivkraft och fantastiska ambassadörskap är helt avgörande för Lindex framgångsrika utveckling som globalt varumärke”, säger Sanna Lindgren, Director Culture & Communication.

Medarbetarundersökningen genomfördes före årsskiftet 2019 och 2729 personer medverkade i undersökningen.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language