Logotype

Lindex lanserar hållbarhetslöfte – för framtida generationer

Idag lanserar Lindex sitt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. Med tre fokusområden som är nära kopplade till Lindex företagsvision, höjer modevarumärket ribban för sitt hållbarhetsarbete och engagemang för kvinnor.

Allt vi gör på Lindex, gör vi för kvinnor. Men inte bara dagens kvinnor. Om vi på riktigt vill ha en positiv inverkan måste vi göra skillnad för framtida generationer. Vårt nya löfte förenar vårt pågående hållbarhetsarbete med arbetet vi har framför oss när vi nu höjer ribban för oss själva, säger Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på Lindex.

Med ett holistiskt angreppssätt har Lindex nya hållbarhetslöfte utvecklats med modevarumärkets vision – to empower and inspire women everywhere – som ledstjärna. Löftet är nära kopplat till FNs Globala mål för hållbar utveckling och har delats in i tre fokusområden:

  • Stärka kvinnor genom att driva utvecklingen av rättvisa och jämställda arbetsplatser för kvinnor, förespråka inkluderande och kroppspositivitet samt stötta en hållbar livsstil.
  • Respektera vår planet genom att agera för klimatet, arbeta med ett cirkulärt förhållningssätt och agera ansvarsfullt med vatten
  • Stå upp för mänskliga rättigheter genom att se till att hela Lindex värdekedja gör framsteg gällande levnadslön och att dess arbetsplatser är säkra och hälsosamma.

“Transparens och samarbete är av största vikt för att vi ska kunna hålla vårt löfte. Genom att arbeta tillsammans, som leverantörer, partners, medarbetare och kunder, kan vi skapa en framtid för stärkta och inspirerade kvinnor i en hållbar värld”, säger Anna-Karin.

Läs hela Lindex löfte till framtida generationer här.

Istället för en fullskalig hållbarhetsrapport för 2018, har Lindex idag publicerat en mindre rapport som presenterar höjdpunkterna för året samt modevarumärkets nya hållbarhetslöfte. Läs Lindex Sustainability 2018 här.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language