Logotype

Fortsatt starkt resultat och ökad tillväxt för Lindex

Modeföretaget fortsätter sin positiva utveckling under tredje kvartalet och ökar såväl sin lönsamhet som försäljning.

Lindex resultat uppgick till 10,8 MEUR under tredje kvartalet vilket är nästan en fördubbling jämfört med samma period föregående år (5,5 MEUR). Den starka resultatutvecklingen är en effekt av företagets fina försäljningstillväxt med stärkt marginal samt minskade kostnader till följd av de effektiviseringar som genomförts under året.

Vår fortsatta positiva utveckling och starka tillväxt är ett resultat av vårt målinriktade arbete. Vi hade en bra kollektionsövergång vilket gav en framgångsrik höststart och vi ser en ökad kundtrafik till såväl våra fysiska butiker som vår e-handel, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex ökade försäljningen under tredje kvartalet med 3,4 procent i lokala valutor och 2,7 procent på jämförbara butiker. Den starka försäljningsutvecklingen online fortsatte med en ökning på 65 procent för kvartalet.

Vi fortsätter att utveckla vårt online-erbjudande och växer digitalt, både genom våra egna kanaler och tillsammans med globala modeplattformar. Hur vi möter och skapar värde för vår kund är avgörande för vår framgång, där hållbar utveckling är en central del. Jag ser mycket positivt på vår framtid och att fortsätta utveckla Lindex till ett starkt globalt varumärke”, säger Susanne Ehnbåge.

 

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Phone: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language