Logotype

Med anledning av Fair Actions rapport om arbetsvillkor för textilarbetare i Bangladesh

3 oktober 2018 släppte Fair Action en rapport om arbetsvillkor för textilarbetare i Bangladesh. Fair Action har också intervjuat åtta textilarbetare som arbetar i olika fabriker i Dhaka, Bangladesh gällande löner och arbetsvillkor. Fabrikerna dessa textilarbetare jobbar på levererar bland annat till H&M, Lindex, KappAhl och MQ. I rapporten kritiseras vi och de andra företagen, då de inte anser att vi gör tillräckligt för textilarbetare gällande löner och arbetsförhållanden.

Villkoren för textilarbetare i vår leverantörskedja är en central del i vårt hållbarhetsarbete och vi vill självklart att alla ska ha en lön som de kan leva på. Vi är väl medvetna om utmaningarna gällande löner i leverantörskedjan och tycker att det är viktigt att dessa frågor diskuteras.

Lönefrågan är mycket komplex. Vi äger inte de fabriker som producerar våra kläder, utan vi samarbetar med fristående leverantörer som producerar åt oss såväl som åt andra varumärken. Lönesättning behöver ske i förhandling mellan arbetsmarknadens parter, och även regeringen har en avgörande roll då det är de som fastställer minimilöner och beslutar om arbetsrättslagar. Att vi skulle gå in och vara lönesättande hos våra leverantörer är alltså inte en lösning som skulle adressera dessa utmaningar på lång sikt. Istället måste vi som företag ta vårt ansvar, arbeta tillsammans med andra i branschen och göra vad vi kan för att ha positiv påverkan. Vi har till exempel varit med och skrivit brev till Bangladesh regering vid ett flertal tillfällen tillsammans med andra företag gällande att höja landets minimilön.

Vi tycker att det är bra att Fair Action uppmärksammar denna viktiga fråga, men vi tycker att det är olyckligt att rapporten inte lyfter komplexiteten för lönefrågan. Fair Actions påstående om att det räcker att priset på en t-shirt höjs med en krona för att textilarbetaren ska få en lön de kan klara sig på ger en väldigt förenklad bild och resonemanget är missvisande. Rapporten fokuserar dessutom uteslutande på minimilöner inom textilbranschen utan att sätta det i en bredare samhällskontext. Exempelvis är minimilönen som är i fokus i rapporten en ingångslön för en lärling på en fabrik. Generellt sett arbetar man som lärling i tre månader innan går vidare till att bli sömnadsarbetare och får en högre lön. I Bangladesh är denna ingångslön på ungefär samma nivå som för en ingenjör med en treårig universitetsutbildning.

Det råder ingen tvekan om att vi som företag måste göra vad vi kan och arbeta tillsammans med andra för att adressera de utmaningar som finns. Villkoren för textilarbetare i vår leverantörskedja är en central del i vårt hållbarhetsarbete och vi kommer att fortsätta göra vad vi kan för att ha en positiv påverkan.

Choose your language