Logotype

Lindex medarbetare slår rekord i engagemang i ny undersökning

Lindex genomför en global medarbetarundersökning för att få inblick i hur medarbetarna upplever Lindex som arbetsplats och dess kultur. Resultatet från undersökningen, var jämfört med andra företag i samma storlek rekordhögt. Lindex resultat utmärker sig särskilt på paramentrar som engagemang, information och graden av identifikation till Lindex som arbetsplats och företag.

Andelen positiva medarbetare är 79 procent, vilket är 16 procentenheter högre än Ipsos databas. Nivån av engagerade medarbeter är speciellt hög med 81 procent hos Lindex jämfört med 65 procent i Ipsos databas. Enligt Christer Siwertz, ansvarig på Ipsos som genomfört mätningen, är resultatet unikt i sitt slag bland företag i Lindex storlek.

Vi ser verkligen i undersökningsresultatet att Lindex värnar om och engagerar sina medarbetare. Utmärkande för Lindex är särskilt det starka engagemanget, tillgången till information i hela organisationen, ledarskapet och den mycket höga lägstanivån på näst intill samtliga marknader, säger Christer Siwertz, ansvarig för undersökningen på Ipsos.

Att skapa en involverande, vision- och värderingsdriven företagskultur har varit ett viktigt fokus på Lindex under många år.

Resultatet är fantastiskt och ett verkligt kvitto på att vi skapat en företagskultur och ett ledarskap där medarbetarnas idéer och engagemang varit avgörande för vår framgångsrika utveckling. I en snabb och digital värld är medarbetarna vår viktigaste resurs och det är avgörande för oss att alla känner högt engagemang och glädje i sitt jobb för att därmed skapa en härlig köpupplevelse för våra kunder, säger Sofia Brax, HR- och hållbarhetsdirektör på Lindex.

Mätningen genomfördes bland 2 606 personer under slutet av 2016 och början av 2017.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 50 60
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language