Logotype

Lindex bränner inte plagg som kan återanvändas eller återvinnas

I SVTs program Uppdrag granskning, den 22 november 2017, är Lindex ett av flera företag som omnämns i reportaget om hur modeindustrin bränner nytillverkade kläder.

Lindex vill att textilier i största möjliga utsträckning ska återanvändas eller återvinnas. Enligt Lindex policy och rutiner skänks inlämnade textilier från kunder samt reklamationer och plagg som inte blivit sålda efter ordinarie försäljning och rea till återanvändning och återvinning. På våra nordiska marknader kan kunder lämna in alla typer av textilier till våra butiker som vi sedan skickar vidare till våra samarbetspartners. I Sverige samarbetar vi med Myrorna som tar textilierna vidare för återanvändning eller återvinning. Under 2016 skickade Lindex 22 ton till Myrorna.

Att skicka kläder till förbränning är verkligen inget vi vill göra och något som Lindex i största mån försöker undvika. Enligt våra rutiner ska endast plagg som inte uppfyller våra strikta säkerhets- och hälsokrav skickas till förbränning. Det handlar om plagg som drabbats av mögelangrepp, som exempelvis uppstått under transporten till havs, eller plagg som inte lever upp till våra strikta kemikaliekrav. Det är vår skyldighet att säkerställa att sådana plagg inte kommer ut på marknaden.

På vårt distributionscenter i Partille hanterar vi årligen omkring 13 000 ton plagg för vidare transport till våra butiker och lagret för vår e-handel. Liksom våra butiker, skickas plagg som inte kan säljas, även från vårt DC till olika välgörenhetsorganisationer. Plagg som drabbats av mögelangrepp eller som inte uppfyller våra strikta kemikaliekrav skickas till förbränning, men det handlar om mycket små kvantiteter.

2016 skickades cirka 2,4 ton plagg från vårt distributionscenter till förbränning, vilket motsvarar 0,18 promille av den totala volymen. Hittills i år har vi skickat cirka 0,5 ton vilket motsvarar 0,038 promille av den totala volymen.

Vår ambition är att textilier i största möjliga utsträckning ska återanvändas eller återvinnas. Vårt långsiktiga mål är därför att bidra till ökad återanvändning och återvinning i så stor skala att vi i framtiden kan sluta materialkretsloppet.

Choose your language