Logotype

Angående olyckan på Multifabs Ltd fabrik i Bangladesh

Igår drabbades en av vår viktigaste leverantörer, Multifabs Limited, i Bangladesh av en hemsk olycka i en av sina fabriker. Fabriken stängd för produktion på grund av högtid när explosionen inträffade men en del var öppen på grund av servicearbete av fabrikens ångpanna, och det var där olyckan inträffade. Enligt den informationen vi har i dagsläget dödades tio personer av den exploderande pannan och många skadades. De skadade tas om hand på olika sjukhus och drabbade familjer får hjälp från lokala myndigheter och från Multifabs ltd.

Självklart ser vi mycket allvarligt på denna olycka men just nu går våra tankar till de som drabbats och vår djupaste sympati och medkänsla går till de berörda familjerna. Vi har samarbetat med Multifabs Ltd i många år och vi kommer att stödja dem på alla sätt vi kan.

Som ett led i vårt arbetsmiljö, hälsa- och säkerhetsarbete undertecknade vi Bangladesh Accord 2013. Sedan dess har vi kunnat se en markant förbättring av hälsa och arbetsplatssäkerhet. Multifabs fabrik granskades av BSCI i maj 2016 med betyg Bra (B), och inga signifikanta avvikelser från BSCI-riktlinjerna hittades.

Hittills ser det ut som om det är en hemsk olycka som har inträffat. Vi övervakar nu situationen, vår lokala Lindex personal är på plats i fabriken tillsammans med Bangladesh Accord för att hjälpa till och ta reda på vad som har hänt.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language