Logotype

Lindex utökar engagemanget för textilarbetares rättigheter

Efter ett lyckat pilotprojekt under hösten 2015 skalar Lindex, i samarbete med QuizRR, upp satsningen på att utbilda textilarbetare i deras rättigheter.

QuizRR har, i nära samarbete med bl.a Lindex, utvecklat ett digitalt verktyg som utbildar fabriksarbetare i deras rättigheter och skyldigheter med syftet att öka förutsättningarna för trygga arbetsvillkor och säkra arbetsplatser. Utbildningen omfattar flera områden; hälsa och säkerhet, brand och byggnadssäkerhet, arbetsplatsdialog och anställningspolicies. Innehållet bygger på internationella konventioner, uppförandekoder från globala företag och branschorganisationer samt lokala lagar och förordningar.

QuizRR har stor potential att stärka och utbilda arbetare i deras rättigheter. Det är ett viktigt område för oss på Lindex och vår målsättning är att tillsammans med våra leverantörer skapa en positiv förändring. Här skulle QuizRR kunna bli ett drivande verktyg framöver, säger Anna-Karin Dahlberg, Production Support Manager på Lindex.

Den nya satsningen kommunicerades på ett kickoff-möte i Shanghai där över 140 deltagare närvarade, däribland representanter från fabriker, varumärken, myndigheter och organisationer. Just nu ingår över femtio fabriker i Kina i projektet varav fem är leverantörer till Lindex.

Nästa steg för QuizRR är att etablera sig på andra viktiga marknader för textilproduktion, varav Bangladesh står näst på tur.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex
Telefon: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: press@lindex.com

Sofie Nordström
QuizRR
Telefon: +46-70-539 02 72
E-mail: sofie.nordstrom@quizrr.se

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language