Logotype

Lindex storsatsar på textilinsamling

Lindex lanserar idag möjligheten för sina kunder att lämna textilier för återanvändning och återvinning i alla sina butiker i Sverige och Norge. Återanvändning och återvinning av textil är en viktig del i företagets långsiktiga ambition för att sluta materialkretsloppet. Lindex samarbetspartner i Sverige för detta är Myrorna.

Modeföretaget har sedan 2014 tagit emot textil för återanvändning och återvinning i ett begränsat antal butiker men skalar nu upp möjligheten till alla butiker i Sverige och Norge. Under hösten kommer initiativet även att lanseras i ett trettiotal butiker i Finland.

Varje år slängs det ca åtta kilo textilier per person i Sverige. Det vill vi ändra på och tillsammans med våra kunder ta till vara på gamla textiler på bästa sätt. Vår långsiktiga målsättning är att sluta materialkretsloppet och att använda konsumentåtervunna fibrer i vår egen produktion för att på så sätt minska vårt behov av ny råvara, säger Sara Winroth, Hållbarhetschef på Lindex

I dagsläget får de insamlade textilierna nytt liv antingen genom försäljning i Myrornas butiker, på en utländsk marknad eller genom återvinning där de blir en del i nya produkter, exempelvis putstrasor till industrin eller isoleringsmateriel. Sedan starten har man samlat in över sex ton kläder.

”Samarbetet ger oss möjlighet att nå nya givare och går hand i hand med vår ambition att öka återanvändningen och göra det lättare för givarna att skänka textilierna istället för att slänga dem i hushållsoporna. Dessutom bidrar samarbetet med Lindex till att vi gör ett större överskott som går till socialt arbete för människor i behov av stöd och hjälp i Sverige, säger Emma Enebog, Hållbarhetschef på Myrorna.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 50 60
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language