Lindex

Lindex kunder rundar upp för människor på flykt

Med start idag erbjuds kunder som handlar i någon av Lindex butiker att runda upp sitt köp med 10 kronor till förmån för UNHCR:s arbete för människor på flykt. 

Photocredits: © UNHCR/Andrew McConnell

Fler än någonsin flyr undan krig och förtryck i världen. Tusentals människor tvingas lämna sina hem varje dag. Hälften av de som flyr är barn. UNHCR är på plats världen över och ger livräddande nödhjälp och skydd till barn och familjer som förlorat allt. 

”Att Lindex för tredje gången väljer att stödja UNHCR:s arbete genom att engagera personal och kunder är oerhört glädjande och kommer att göra stor skillnad för tusentals människor", säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

Senaste gången Lindex Rundade upp till förmån för UNHCR nådde insamlingen hela 2 244 259 kr. Aldrig tidigare har en insamling genom ’Runda upp’ fått så snabbt och stort gensvar från kunderna.

”Vi är alla berörda över situationen med den pågående flyktingkrisen och vi vet sedan tidigare att flyktingkatastrofen är en fråga som engagerar många av våra kunder och vi hoppas så klart på en lika lyckosam insamling till UNHCR denna gång", säger Elisabeth Peregi, Sverigechef på Lindex.

Genom Runda upp-aktiviteter möjliggör Lindex för kunder och anställda att på ett enkelt sätt utan köptvång kunna skänka pengar. Hela den insamlade summan går direkt till UNHCR. Läs mer om Lindex sociala engagemang här.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, skyddar grundläggande mänskliga rättigheter och tar fram lösningar som ger människor en säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även för att statslösa människor ska få en nationalitet.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 50 60
E-mail: miriam.tjernstrom@lindex.com

Anna-Karin Moden
Kommunikationschef, Sverige för UNHCR 
Phone: 46 (0)73 914 70 36 


Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language