Logotype

Lindex kunder har samlat in 4, 5 miljoner till människor på flykt

Lindex kunder har genom möjligheten att ’Runda upp’ i alla svenska butiker samlat in nära en miljon kronor  till UNCHR:s arbete i den pågående flyktingkrisen. Insamlingen pågick under mars månad och nådde hela 905 527 kr. Det är tredje gången som Lindex samarbetar med UNHCR till förmån för människor på flykt.  Totalt sett har insamlingarna till UNHCR nått ett fantastiskt resultat på 4 522 205 kr

Jag vill rikta ett varmt tack till Lindex och dess kunder för det stora engagemang ni visar för människor på flykt. Med ert stöd kan UNHCR se till att barn och familjer som tvingats lämnats allt bakom sig kan få tak över huvudet och en tryggare framtid, säger Katinka Lindholm, Sverige för UNHCR

Insamlingarna till UNHCR har verkligen visat att flyktingkrisen är en fråga som engagerar. Det finns en fantastisk vilja att hjälpa till bland våra kunder och medarbetare och jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit. Tillsammans har vi gjort en positiv skillnad för barn på flykt och vi är oerhört stolta över att kunna bidra till UNHCR:s viktiga arbete, säger Elisabeth Peregi, Sverigechef på Lindex.

Att bidra i olika projekt är en viktig del av Lindex sociala engagemang. Vid katastrofsituationer är kundernas gåvor genom Runda upp ett viktigt bidrag till det arbete som UNHCR gör. Läs mer om Lindex sociala engagemang här.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.

Choose your language