Logotype

Svenskt samarbetsprojekt får hållbarhetspris vid nordisk modegala

Det framgångsrika svenska samarbetet Sustainable Water Resources (SWAR) för en renare textilproduktion har tilldelats Habit Modegalans ansedda hållbarhetspris för 2015. Lindex är en av initiativtagarna till projektet tillsammans med KappAhl, Indiska, Stockholm International Water Institute. SWAR hedrades av Habit för sin påverkan vad gäller effektivare användning av vatten, energi och kemikalier i textilproduktion i Indien.

I detta projekt för en mer hållbar textilproduktion har vi visat styrkan i samarbete och gemensamt lärande. Tillsammans med våra leverantörer och branschkollegor har vi med enkla medel uppnått fantastiska resultat. Och det här är bara början, nu utökar vi projektet till fler fabriker och länder, säger Anna-Karin Dahlberg, Production Support Manager på Lindex.

De fabriker som har deltagit i SWAR-projektet har sparat över 360 miljoner liter vatten årligen de senaste två åren, vilket motsvarar vattenbehovet för mer än 3,5 millioner människor. Genom det övergripande nätverket STWI (Sweden Textile Water Initiative) har nu det framgångsrika pilotprojektet ökats till flera städer i Indien samt till Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien, och påverkar därmed 120 fabriker som levererar till 20 kända svenska textilföretag.

SWAR har gjort det möjligt för oss att överträffa nästan alla nyckeltal som vi identifierade vid projektets början. Det gäller både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Dessutom fick vi klara bevis och tydlig information genom vattenmätare som gav oss den exakta bilden av vattenförbrukningen, genomförandebeskrivningar för varje genomfört projekt samt erfarenheter från fabrikerna. Den här sortens noggrann information är ofta oerhört svår att få fram när man arbetar branschöverskridande, säger man unisont på Indiska, Lindex och KappAhl.

SWAR-initiativet sätter värdet på vatten i centrum för effektiv resursanvändning och utveckling av hållbara lösningar. Angreppssättet kombinerar mätbara resultat med att öka kunskaperna och att stärka medarbetarna på alla nivåer i företaget, från huvudkontor till fabriksgolv. Det här är ett marknadsdrivet förhållningssätt som skapar behov av hållbar vattenanvändning i produktionen. Det baseras på riskminimering och tillhandahåller lösningar som uppfyller dessa behov.

Om SWAR (Sustainable Water Resources)
SWAR är ett kunskaps- och teknikstödsprojekt för 64 leverantörer och underleverantörer till de svenska textilföretagen Indiska, KappAhl and Lindex i Indien (Delhi NCR och Rajasthan). Projektet samfinansierades av textilföretagen och Sida och genomfördes av SIWI (Stockholm International Water Institute).

Mer information om Sweden Textile Water Initiative (STWI) på www.stwi.se
Mer information om Stockholm International Water Institute (SIWI) på www.siwi.org

För mer information, kontakta;
Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Choose your language