Logotype

Lindex kunder samlar in rekordbelopp till barn på flykt

Lindex kunder har genom möjligheten att ’Runda upp’ i alla svenska butiker samlat in ett rekordstort belopp till UNCHR:s arbete i den pågående flyktingkrisen.

Insamlingen nådde hela 2 244 259 kr. Aldrig tidigare har en insamling genom ’Runda upp’ fått så snabbt och stort gensvar från kunderna. Redan under första veckan hade Lindex kunder tillsammans samlat in 1 miljon kr.

Rekordinsamlingen har verkligen visat att flyktingkrisen är en fråga som engagerar och berör många av våra kunder. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit. Tillsammans har vi gjort en positiv skillnad för barn på flykt och vi är oerhört stolta över att kunna bidra till UNHCR:s viktiga arbete, säger Elisabeth Peregi, Sverigechef på Lindex.

Att bidra i olika projekt är en viktig del av Lindex sociala engagemang. Vid katastrofsituationer är kundernas gåvor genom Runda upp ett viktigt bidrag till det arbete som UNHCR gör. Läs mer om Lindex sociala engagemang här.

”Ett stort tack till Lindex kunder som gett sitt stöd till UNHCR:s arbete för människor på flykt från sina hem. Det betyder mycket och kommer kunna ge flyktingar det skydd och den nödhjälp de så desperat behöver”, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.

För mer information, kontakta;

Miriam Tjernström
Press Relations Manager, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 50 60
E-mail: miriam.tjernstrom@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language