Logotype

Framgångsrikt vattenprojekt säkrar renare textilproduktion

I ett unikt projekt för renare textilproduktion, Sustainable Water Resources (SWAR), har leverantörer till Indiska, KappAhl och Lindex minskat sin miljöpåverkan och samtidigt fått en mer effektiv verksamhet.

För en textilfabrik i Noida, Indien, har det tidigare varit svårt att kombinera hållbart miljöarbete med ekonomiska besparingar. Men tack vare SWAR har man lyckats. Nu har fabriken återinvesterat besparingarna från projektet i ny teknik och blivit ännu bättre på att skydda miljön.

”Vi har alla blivit medvetna om hur viktigt det är att spara vatten, energi och kemikalier för att hålla ner kostnaderna i fabriken. Det här borde vara en utbildning som sker kontinuerligt på alla nivåer inom textilindustrin”, säger Ravinder Hand från textilleverantören Radnik som deltagit i projektet.

SWAR-projektet var ett samarbete mellan de svenska modekedjorna Indiska, KappAhl och Lindex, Stockholm International Water Institute (SIWI), Sida, samt konsultfirman cKinetics. Målgruppen var de tre modekedjornas leverantörer och underleverantörer. För finansieringen stod Sida och företagen tillsammans; ett unikt samarbete mellan kommersiella företag som bidrar till internationella utvecklingsmål.

Fler än 40 fabriker deltog i projektet och tillsammans har man under 2014 genomfört åtgärder som sparar 284 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier per år. Fabrikerna lyckades dessutom spara i genomsnitt tre procent av sin elförbrukning samt tre procent av sina operationella kostnader.

”Det är viktigt att fabrikerna sparar vattenresurser på ett kostnadseffektivt sätt, och att de börjar tänka i nya banor. Den bästa grunden för kontinuerlig framgång är kapacitetsutveckling”, säger Rami Abdelrahman, projektledare på SIWI.

Över 13 000 arbetare och fabrikschefer utbildades genom projektet och jobbade med teknikförbättringar under två år.

Den indiska textilindustrin står för tre procent av Indiens BNP och sysselsätter mer än 45 miljoner människor. Industrin är en av de enskilt största industriella vattenförorenarna i Indien och har allvarliga problem med utvecklingen på grund att den ökande bristen på sötvatten.

Projektet expanderar

Mer än hälften av de fabriker som deltagit i projektet fortsätter nu arbetet och man rapporterar kontinuerligt till modeföretagen i Sverige. Andra har gått med i det nätverk som skapats av SIWI och de tre modekedjorna för fortsatt lärande.

Resultaten från SWAR har inspirerat SIWI, Sida, de tre grundarna och ytterligare 16 svenska modeföretag att fortsätta jobba för en mer hållbar produktion och utbildning i de stora textilindustrinaven i Asien och Afrika.

Från och med 2015 skalas projektet upp till flera indiska delstater samt fyra andra länder, riktar sig till mer än 120 leverantörer globalt och ingår som en del av projektet Sweden Textile Water Initiative, STWI.


Kontakt
Rami Abdelrahman, projektledare för STWI/SWAR, Stockholm International Water Institute (SIWI), Tel: +46 720 50 60 33, Email: rami.abdelrahman@siwi.org


Övrig information
SWAR, inriktat på hållbar förvaltning av vattenresurserna inom textilindustrin i Delhi och Jaipur, Indien, genomfördes av Stockholm International Water Institute (SIWI), Indiska, KappAhl, Lindex, samt det indiska konsultföretaget cKinetics vars syfte är att påskynda införandet av hållbara lösningar. Projektet initierades av SIWI, Indiska, KappAhl och Lindex och finansieras av de tre modekedjorna tillsammans med Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), samt modekedjornas textilleverantörer och deras underleverantörer i Delhi och Jaipur. www.siwi.org/project/6814/

Indiska: Renee Andersson, Etik- och miljöansvarig
renee.andersson@indiska.se,  www.indiska.com

KappAhl: Eva Kindgren, Hållbarhetschef Produktion
eva.kindgren@kappahl.com, www.kappahl.com

Lindex: Ingela Lind, Sustainability Coordinator for Production
ingela.lind@lindex.com, www.lindex.com

Stockholm International Water Institute (SIWI) www.siwi.org
Sida www.sida.se
cKinetics www.ckinetics.com

 

Choose your language