Logotype

Lindex stöder Cancerfondens oktoberkampanj ”Höj pulsen 30 min om dagen”

Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer. Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. För att stödja Cancerfondens oktoberkampanj ”Höj pulsen 30 min om dagen”, har Lindex tagit fram en rosa sport BH där företaget skänker 50 kr per varje såld BH till Cancerfonden.

Vi vill på olika sätt sprida kunskap om sjukdomen. Designsamarbetet med Jean Paul Gaultier är ett sätt att uppmärksamma kampen mot bröstcancer och detta är ett annat sätt att ytterligare sprida kunskap och bidra med mer pengar till forskningen, säger Elisabeth Peregi, Sverigechef på Lindex.

När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba påverkas kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Det betyder att kroppen bättre kan ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas. Läs mer på Cancerfondens hemsida.

Cancerfonden har dessutom tagit fram en app som hjälper oss att hitta enkla och roliga träningstillfällen i vår vardag. Gå in på vardagsworkout.se för mer info eller ladda ner appen här.

BH:n finns att köpa i alla Lindex svenska butiker samt på Lindex hemsida.

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Choose your language