Logotype

Lindex rekryterar Global Sustainability Manager

Som en del i Lindex ambition att skapa en hållbar skillnad tillsammans med leverantörer, partners och kunder har Lindex nu rekryterat en Global Sustainability Manager for Production – Lars Doemer. Baserad i Hong Kong har Lars ett nära samarbete med Lindex produktionskontor och driver företagets hållbarhetsarbete ytterligare. Vi träffade Lars och ställde några frågor till honom om hans nya roll.

Lars, vad innebär din roll?

”Min roll kommer att innebära att sätta mål och strategier för Lindex hållbarhetsarbete, utveckla genomförandeplaner, stötta våra produktionskontor i genomförandet och att arbeta med intressenter och branschpartners att nå våra hållbarhetsmål.”

Vad har du gjort tidigare?

”Innan jag började på Lindex bodde jag i Amsterdam där jag arbetade som teknisk direktör i den ideella organisationen MADE-BY. Under mina 15 år inom hållbar textilproduktion har jag samlat ett brett spektrum av erfarenheter från produktion och varumärkesarbete med fokus på våtprocesser i Europa och Asien, där jag har haft möjlighet att vara med i ett antal projekt med regeringar och icke-statliga organisationer, som till exempel Bangladesh Water PACT projekt där jag fortfarande sitter i styrgruppen. Jag bodde nästan tio år i Kina och Hong Kong där jag arbetade som General Manager på GSM (Global Sustainable Management) och arbetade i sex år med H&M där jag övervakade företagets miljöprogram i den globala leveranskedjan, inklusive ledarskap för H&M med Zero Discharge of Hazardous Chemicals roadmap”.

Vilka utmaningar ser du?

Även om saker och ting har förbättrats en hel del under de senaste åren, är en av de största utmaningarna för varumärken och detaljhandlare fortfarande att klargöra olika metoder, krav och sätt att kommunicera sina hållbarhetsförväntningar. Detta är mycket förvirrande och utmanande för många leverantörer. Den andra utmaningen är avsaknaden av välutbildade mellanchefer som kan implementera och driva förändringar i fabrikerna.

Vad ser du fram emot i ditt nya jobb på Lindex?

”Jag ser verkligen fram emot att skapa synergier mellan olika verksamheter och varumärken samt icke-statliga och statliga organisationer, för att stödja vår leverantörskedja att bli mer hållbara och effektiva i sitt sätt att arbeta, och tillsammans med oss arbeta för att nå våra gemensamma mål.”

För mer information, kontakta;
Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language