Logotype

Angående Lindex illustrationer av passform för barnjeans

Vi har olika passformar på jeans för barn – tex slim, regular och loose. För att göra det enkelt att hitta sina favoritjeans har vi etiketter på plaggen där vi illustrerar de olika passformarna. Bilden ovan visar hur alla etiketterna ser ut.

Desstom finns bilder i butik för att guida kunden ytterligare som bilden till höger visar.

För några dagar sedan blev vi kontaktade av en kund som anser att två av illustrationerna ger uttryck för ”könsstereotypa värderingar”. Detta är självklart inte vår mening. Syftet med etiketterna och billderna är att med hjälp av text och illustration visa hur jeansen sitter.

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Relaterade bilder

Choose your language