Logotype

Lindex stödjer PaCT projekt för renare vatten i Bangladesh

Lindex har skrivit på ett fyraårigt avtal med IFC i syfte att utveckla riktlinjer och utbildning för en renare och mer resurseffektiv produktion i fabrikerna i Bangladesh.

”Vi genomförde ett framgångsrikt pilotprojekt med två av våra huvudleverantörer 2011-2012 där vi med enkla åtgärder, som att reparera läckor i ångledningar och förse alla vattenslangar energimunstycke, sparade mer än 16 miljoner liter vatten per år. Genom att arbeta med de här frågorna och delta i workshops, ökade medvetenheten om renare och mer resurseffektiv produktion och det blev minst lika viktigt att göra något bra för miljön och för lokalbefolkningen, som att sänka kostnader”, säger Ingela Lind, Lindex

Det övergripande projektmålet är att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och hållbarheten i den textila våtförädlingsprocessen i Bangladesh. Genom att förändra nuvarande arbetssätt med överdriven användning av grundvatten och ytvattenföroreningar samt energi-och kemikalieanvändningen, så minskas både miljö-och sociala konsekvenser.

Vårt mål är att alla våra huvudleverantörer i Bangladesh ska ha genomgått programmet och börjar hushålla bättre med resurserna och släppa ut renare vatten. Vilket i sin tur kommer att innebära att närmare 80% av våra inköp kommer från fabriker med mindre utsläpp innan det här programmet är avslutat, avslutar Ingela Lind, Lindex.

PaCT är ett  11.000.000 $ program som finansieras av ambassaden i Konungariket Nederländerna, Dhaka, med sponsring kommer från C & A, H & M, Inditex, G-Star, KappAhl, Lindex, Primark och Tesco.

PaCT genomförs av IFC, i samarbete med Solidaridad Network, och i samarbete med Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

IFC, en medlem av World Bank Group, är en internationell organisation vars uppgift är att främja hållbar investeringar från den privata sektorn i utvecklingsländerna, bidrar till att minska fattigdomen och förbättra människors liv. IFC: s Bangladesh Water PaCT, Partnerskap för Cleaner Textile tillhandahåller rådgivning för att hjälpa till att stärka utvecklingen av den privata sektorn i Bangladesh.

För fler och högupplösta bilder, besök Lindex Newsroom.
Eller läs mer om Lindex CSR arbete.

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Choose your language