Logotype

Över 60 miljoner till kampen mot bröstcancer på tio år-Missoni Lindex kampanjen bidrog stort till årets insamling

Under de tio år som insamlingen pågått har över 60 miljoner kronor skänkts till kampen mot bröstcancer. Insamlingen slog även i år nytt rekord när Lindex kunder och medarbetare bidrog med 15,1 miljoner kronor, främst genom Missoni Lindex- kollektionen.  De insamlade pengarna går till det fortsatta arbetet med att bekämpa bröstcancer genom forskning och kunskapsspridning om sjukdomen. Årets svenska insamling bidrog i år med 8,7 miljoner kronor till Cancerfondens Rosa Bandet kampanj.

 Jag vill tacka alla kunder och medarbetare som varit med och bidragit genom åren – något som alla ska vara mycket stolta över, säger Ingvar Larsson, Sverigechef Lindex.

Fler kvinnor överlever bröstcancer idag
Bara i Sverige lever idag cirka 90 000 kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Fler överlever, troligtvis tack vare utökad mammografiscreening, vilket resulterar i tidigare upptäckt och större möjlighet till bot. Rosa Bandet-kampanjen samlar in en betydande del av de cirka 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Bättre behandlingsmetoder för att minska risken för återfall och behandlingar som ökar överlevnaden är ytterligare exempel bland många av de senaste genombrotten inom bröstcancerforskningen.
– Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in närmare 354 miljoner kronor till cancerforskningen och kampen mot bröstcancer. Det hade vi inte klarat utan samarbetspartners som Lindex. Tack vare framgångsrik cancerforskning överlever allt fler trots att antalet bröstcancerdiagnoser i Sverige ökar. På 1960-talet levde cirka 50 procent av bröstcancerpatienterna i Sverige tio år efter diagnos och behandling. I dag är siffran drygt 80 procent, säger Stefan Bergh, Generalsekreterare Cancerfonden.

Lindex medarbetare och kunder bidrar med 8,7 miljoner i Sverige
Pengarna från Lindex har i år främst samlats in genom att 10 procent av försäljningspriset från Missoni Lindex -kollektionen har gått till kampanjen. Hälften av försäljningspriset av rosa armbandet, försäljning av det rosa bandet samt aktiviteter lokalt i butikerna har också bidragit. Försäljningen av Missoni Lindex-kollektionen har skett i de flesta av Lindex 460 butiker i 16 länder. Den största summan samlades in i Sverige, 8,7 miljoner kronor.
– Det breda engagemanget hos privatpersoner, företag och olika organisationer har etablerat Rosa Bandet-kampanjen till något som närmast kan likna en folkrörelse. Lindex bidrag är betydande. Lindex bidrar till att göra Cancerfonden till den ledande finansiären av svensk cancerforskning, säger Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh.

I år har vi slagit alla våra tidigare rekord, mycket tack vare vår fantastiska succé med vår Missoni Lindex-kollektion.
– Det känns verkligen bra att vi genom vårt engagemang kan bidra med mer pengar till forskningen, något vi tänker fortsätta med i framtiden, säger Ingvar Larsson.

Nyhet! Prenumerera på Lindex nyheter och följ Lindex i sociala medier.

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Relaterade dokument

Choose your language