Logotype

Lindex minskar koldioxidutsläppen med hjälp av Energijakten

Lindex redovisar fortsatt minskning av koldioxidutsläppen. Det visar modekedjans CSR-rapport för 2009 som publiceras idag. De minskade utsläppen beror främst på färre flygtransporter men även på att butikerna sänkt sin elförbrukning genom initiativet Energijakten. Bara på ett år har Lindex lyckats minska elanvändningen i 85 svenska, jämförbara butiker med 858 MWh.

För fjärde året redovisar Lindex sin CSR-rapport som handlar om arbetet som rör miljö, etik, socialt ansvar och mänskliga rättigheter. CSR-rapporten visar vilka mål Lindex jobbar mot och vilka framsteg som gjorts under året. Ett lyckat initiativ under 2009 har varit Lindex Energijakt, som samlar alla miljöaktiviteter som sparar el. Målet är att minska elförbrukningen med i genomsnitt 10 procent innan årets slut och Lindex är redan på god väg.

– Under året som gått har Lindex arbetat både i stort och smått för en mer hållbar utveckling. Vi strävar efter att arbeta med hållbarhetsfrågorna som en del av det dagliga arbetet. Det handlar om allt från att minska energiåtgången till att tillverkningen av våra plagg sker i fabriker som aktivt arbetar för att arbetarna skall ha goda villkor och en bra arbetssituation. Utifrån årets rapport kan jag konstatera att vårt arbete ger resultat, säger Sara Winroth, miljöchef och ansvarig för CSR-arbetet på Lindex.

Miljöaspekter har varit i fokus i hela Lindex organisation och det finns en långsiktig strävan att minimera koldioxidutsläppen. Under 2009 har Lindex minskat sina totala koldioxidutsläpp med 2,6 procent. Minskningen beror främst på att färre varor har transporterat med flyg. Flygtransporterna har minskat med 25 procent jämfört med föregående år.

– CSR-rapporten visar inte bara framstegen utan även att vi står inför flera svårigheter och utmaningar genom vårt sätt att arbeta. Därför är det viktigt att ha en öppen dialog med våra intressenter. Lindex äger inte några egna fabriker utan istället samarbetar vi med olika leverantörer. Vår strävan är att leverantörerna ska ha goda förhållanden och att ständiga förbättringar sker i fabrikerna som Lindex använder, säger Sara Winroth.

Sedan 2004 är Lindex med i Business Social Compliance Initiativ (BSCI), ett branschöverskridande samarbete där man arbetar för att förbättra förhållandena för fabriksarbetarna genom att bland annat arbeta utifrån en gemensam uppförandekod. Nu har Lindex tagit ytterligare ett steg med att förbättra uppföljningen av uppförandekodarbetet. Under 2009 började Lindex arbete med att utveckla ett nytt IT-system, vilket ger alla inblandade i inköpsprocessen ett enklare verktyg gör uppföljning och dialog gällande kodarbetet. IT-systemet implementeras under 2010.

Lindex CSR-rapport är baserad på Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på www.lindex.se under Om Lindex – Vi tar ansvar – CSR-rapport.

För ytterligare information kontakta:

Sara Winroth, miljöchef och CSR-ansvarig, Lindex
Tel: 031-739 50 28, Mobil: 0722-31 12 46

Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damunderkläder, damkonfektion, barnkläder och kosmetik. Med cirka 400 butiker i Sverige, Norge, Finland, Baltikum Tjeckien, Slovakien, Ryssland och Mellanöstern är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com.

Choose your language