Logotype

Lindex Hållbarhets­redovisning 2007

Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande prisvärt mode. En hållbar syn på hela vår verksamhet är fundamentalt för att kunna göra det. Att agera idag med morgondagen i tanken är ett av företagets grundvärden. Jag vet att som en av Europas ledande modekedjor har vi möjlighet att bidra till en hållbar positiv inverkan på människor över hela världen och bidra till en minskad miljöpåverkan.

Lindex nya värderingar – vi inspirerar våra kunder, vi tror på hållbarhet, vi är affärsdrivna, vi har en vinnarattityd och vi är passionerade och engagerade – ger en värdegrund för våra medarbetare över hela världen. Värderingarna fungerar som vägledning i alla våra beslut såväl koncernövergripande strategiska beslut som för vårt dagliga beteende och därmed även för vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med FNs företagsinitiativ Global Compacts tio principer som Lindex är anslutet till, BSCIs uppförandekod och våra egna policys beskriver de vår inställning att vara ett ansvarstagande företag.

Effekterna av vårt arbete märktes tydligt under det gångna året. Något av det som jag är mest nöjd med är att vi har lyckats minska andelen flygtransporter från fem till tre procent. Flygtransporterna är Lindex största miljöpåverkan och vi ska fortsätta arbeta för att minska utsläppen till följd av våra transporter. Under året har vi utökat vårt hållbarhetsarbete med våra leverantörer i Asien. Vi kan se en förbättring av arbetsmiljön och minskade brott mot de mänskliga rättigheterna hos leverantörerna. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete och mer krävs innan vi kan vara nöjda med arbetsförhållandena i många av de länder där vi har produktion.

Genom att finna nya vägar för att på ett hållbart sätt erbjuda en modeupplevelse i världsklass, strävar vi efter att bli ett företag som är respekterat och betrott av kunder, medarbetare och andra omvärldsintressenter. Kritiskt för att uppnå detta är engagemanget från våra medarbetare och jag vill ge ett varmt tack till alla våra medarbetare som gör skillnad varje dag. Jag tror att ett viktigt steg mot att lösa våra utmaningar är att prata om dem. Genom vår hållbarhetsrapport och en löpande kommunikation är vi hängivna till att bevara en öppen dialog med våra kunder och våra intressenter. Vi ser fram emot att hålla dig uppdaterad på vår utveckling inom hållbarhetsområdet.

Göteborg i maj 2008

Göran Bille, VD

Choose your language