Logotype

Lindex Hållbarhetsarbete 2005 – 2006

Omsorg för vår omvärld ger oss en mängd positiva effekter som bättre kvalitet i våra plagg, nöjda kunder och medarbetare, bättre lönsamhet och minskade miljörisker. Därför bedriver vi, som ett led i företagets strategi, ett systematiskt hållbarhetsarbete. Arbetet är en del av vår affär och bidrar till Lindex ekonomiska utveckling.

Hållbarhetsarbetet är väl integrerat som en del av vår vanliga verksamhet, eftersom det är då vi uppnår de största synergieffekterna. Under 2006 fortsatte arbetet med att utöka våra inspektioner hos våra leverantörer och vi har genomfört fler BSCI-inspektioner än något tidigare år. Inför kommande år satsar vi ytterligare på utbildning och information av våra leverantörer, för att få en än större förståelse för vikten av bra arbetsförhållanden.

För oss, precis som för våra kunder, är det av stor betydelse att veta att de som tillverkar våra varor gör det under bra arbetsförhållanden. Det är genom ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar och revisioner som vi kan säkerställa det.

För att både minska våra kostnader och vår påverkan på miljön ställer vi nu högre krav i vårt arbete med resurseffektivisering i alla led av verksamheten. I fokus ligger bland annat översyn av elanvändningen i alla våra butiker och ytterligare granskning av våra transporter och tjänsteresor. Dessutom tittar vi ständigt efter nya produktionssätt som gör att vi påverkar miljön så lite som möjligt. Genom det har vi en stor förhoppning om att kunna minska vår miljöpåverkan i framtiden.

Med vår passion för mode tillsammans med vårt engagemang för hållbarhetsfrågorna är jag övertygad om att vi kan tampas med de utmaningar som hållbarhetsarbetet innebär och fortsätta utvecklas till ett än mer hållbart företag.

Göran Bille, vd och koncernchef

Choose your language