Logotype
Logotype Gå til shop online

Bærekraftrapporter

Åpenhet er nøkkelen til å gjøre fremgang innenfor alle områder av bærekraft. For oss hos Lindex er det viktig å være åpen og transparent om reisen vår, hvor langt vi har kommet og veien vi har foran oss.

I rapportene våre om bærekraft beskriver vi det siste året og deler informasjon om fremgangen og utfordringene. Side vi er en del av Stockmann Group, er Lindex også inkludert i gruppens årsrapportering.

Åpenhetsloven

I Lindex ønsker vi åpenhetsloven velkommen som et sterkt regulerende rammeverk som kan føre til mer rettferdige konkurransebetingelser og bidra til økt åpenhet og fremme menneskerettigheter globalt. Vår ambisjon med denne rapporten er å gi alle lesere lett tilgjengelig innsikt i vårt pågående arbeid innen feltet på årlig basis, og fremheve både utfordringer og muligheter.

Choose your language