Lindex

Bærekraftrapporter

Åpenhet er nøkkelen til å gjøre fremgang innenfor alle områder av bærekraft. For oss hos Lindex er det viktig å være åpen og transparent om reisen vår, hvor langt vi har kommet og veien vi har foran oss.

I rapportene våre om bærekraft beskriver vi det siste året og deler informasjon om fremgangen og utfordringene. Siden vi er en del av Stockmann Group, er Lindex også inkludert i gruppens årsrapportering.

Choose your language