Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Záväzky

Spolupráca s dodávateľmi, ostatnými spoločnosťami v tomto odvetví a ďalšími partnermi je kľúčovým faktorom pri dodržiavaní nášho sľubu trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie. Sme súčasťou niekoľkých záväzkov, kde spájame sily s ostatnými a sústreďujeme svoje úsilie na spoločné ciele a ambície.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Záväzok transparentnosti

Iniciatíva za zdravie a posilnenie postavenia žien

Švédska etická módna charta

Iniciatíva CanopyStyle

Záväzok v oblasti recyklovaného polyesteru

Výzva trvalej udržateľnosti bavlny do roku 2025

Celosvetová dohoda

Iniciatíva OSN Global Compact

Zvoľte jazyk