Logotype

Rosa bandet

Varje år ägnar Lindex oktober månad åt att stötta kampen mot cancer och bidra till cancerforskning genom olika typer av aktiviteter. 

Lindex är fullt av och omgivet av kvinnor och vi känner ansvar för var och en av dem. På Lindex anser vi att vi är starkare tillsammans och när vi går samman för detta viktiga ändamål kan vi göra skillnad. Många kvinnor drabbas av cancer och även om många fler överlever idag tack vare framstegen inom cancerforskningen, är det ett forskningsområde i ständigt behov av finansiellt stöd. Det vi samlar in under oktober månad går till gedigna och väletablerade organisationer på våra olika marknader.

Huvudsponsor till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj

I Sverige har vi varit en av huvudsponsorerna till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj sedan 2003. Syftet med kampanjen är att finansiera cancerforskningen och öka medvetenheten om cancer och hur det kan förebyggas. Satsningen förenar Lindex kunder och medarbetare, som visar stort engagemang och stolthet varje år.

Läs mer om vår Rosa kampanj

Sedan starten har vi, tillsammans med våra kunder på alla marknader, bidragit med 204,7 miljoner kronor till cancerforskningen.

Läs mer

Stärka kvinnor

Läs mer om varför stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hålbarhetslöfte

Choose your language