Logotype
Logotype Gå til shop online

Rosa sløyfe

Hvert år dedikerer Lindex oktober, den internasjonale måneden for brystkreftbevissthet, til å støtte kampen mot brystkreft og bidra til kreftforskning gjennom ulike typer aktiviteter. 

Selskapet vårt er fullt av kvinner og omgitt av kvinner, og vi har et ansvar overfor hver eneste en av dem. I Lindex tror vi at vi er sterkere sammen, og når vi samarbeider, kan vi utgjøre en forskjell. Mange kvinner påvirkes av kreft, og selv om mange flere overlever i dag takket være fremskritt i kreftforskningen, er det et forskningsfelt som stadig trenger økonomisk støtte.Det vi samler inn i løpet av oktobermåned går til solide og veletablerte organisasjoner i våre forskjellige markeder.

Hovedpartner til Rosa sløyfe-aksjonen

Lindex har siden 2003 støttet Rosa sløyfe-kampanjen. Hensikten med kampanjen er å finansiere brystkreftforskning og øke bevisstheten om kreft og kreftforebygging. Engasjementet forener kunder og ansatte hos Lindex, som viser stort engasjement og stolthet hvert år.

Les mer om vår Rosa kampanje

Siden starten har vi sammen med våre kunder bidratt med 20.9 MEUR til kreftforskning.

Les mer

Styrke kvinner

Les mer om hvorfor det å styrke kvinner er en så viktig del av bærekraftsløftet vårt.

Choose your language