Vatten

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Trots det saknar ca 840 miljoner människor i världen just detta. Grovt räknat innebär det att nästan en tiondel av världens befolkning idag saknar tillgång till rent vatten. Därför måste vi värna om vår miljö och använda jordens resurser på ett klokt sätt.

Vattenfrågan är mycket viktig för oss på Lindex, och är en del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Dels för att vatten är en förutsättning för vår verksamhet, och för att textilproduktion förbrukar stora mängder vatten, men framförallt eftersom tillgång till rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och minska vår miljöpåverkan, både i egna projekt och tillsammans med andra. Vår miljökod ställer krav på våra våtprocessleverantörers vattenrening, hantering av kemikalier, avfallshantering och utsläpp, och vi följer upp med miljöinspektioner i dessa fabriker.

Vår största vattenpåverkan ligger i produktionen av våra produkter, men vi påverkar också indirekt genom att köpa bomull, som är en vattenkrävande fiber, och genom att sälja produkter som sedan tvättas av våra kunder. Vi arbetar för att minimera miljöpåverkan i hela värdekedjan; från design och produktion till användning av våra kunder.