Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Poznejte naše dodavatele

Seznamte se s Paramount, jedním z našich dlouhodobých dodavatelů v Indii. S více než 7 000 zaměstnanci a tam, kde jsou ženy v menšině, učinil Paramount sociální udržitelnost a posílení postavení žen hlavní součástí svých obchodních hodnot a důležitou součástí svých obchodních rozhodnutí i každodenních operací.

Jméno dodavatele: Paramount Products Pvt Ltd.

Lokace: India

Počet zaměstnanců: 7.000

Partner pro Lindex od: 2008

Program WE Women jako odrazový můstek

Vytváření povědomí o genderových a sociálních otázkách jsou klíčovými faktory v práci Paramountu na zajištění posílení postavení mezi pracovníky. Jedním ze způsobů, jak Paramount pracuje na prolomení hluboce zakořeněného myšlení ohledně genderových stereotypů, je neustále poskytovat všem zaměstnancům školení zaměřené na povědomí o genderových otázkách. V roce 2021 společnost Paramount implementovala program WE Women by Lindex pro více genderově rovnocenná a inkluzivní pracoviště, a od té doby vzdělávala všechny zaměstnance o genderových otázkách, jak mít nezaujatý přístup k genderu, a jak zvýšit zastoupení žen v továrně na všech pracovních pozicích.

"Program WE Women společnosti Lindex sehrál důležitou roli na naší cestě k gendrově inkluzivnímu podnikání. Díky programu jsme dokázali přeměnit náš závazek ve strategické činy a učinili z genderu průřezové téma napříč obchodními funkcemi, které ovlivňuje všechna naše obchodní rozhodnutí. Výsledkem programu je, že jsme získali nástroje pro pokračování práce v této oblasti a iniciovali jsme nové interní projekty, které nám pomohou se ještě více zlepšovat."

Sumit Mahajan, výkonný ředitel společnosti Paramount

Zvýšený výkon a pohoda

V Paramountu zaznamenali přímé účinky práce se sociální udržitelností a posílením postavení žen, a to nejen z etického hlediska, ale také z pohledu podnikání. Svým úsilím se jim podařilo snížit úbytek a zvýšit počet pracujících žen a zároveň zaznamenat lepší výkon i vyšší spokojenost s prací. Genderově inkluzivní přístup také vedl ke zvýšení počtu vedoucích žen ve všech jejich továrnách.

 

"Věříme, že zdraví, šťastní a kompetentní zaměstnanci jsou předpokladem pro udržitelnost podnikání. Prostřednictvím naší posilovací práce jsme získali důvěru našich pracovníků, pocit sounáležitosti a vyšší oddanost práci, což se odráží v lepší produktivitě a efektivitě. Z obchodního hlediska to také přispělo ke zlepšení naší image a reputace jako společnosti mezi našimi obchodními konkurenty a kolegy," říká Sumit Mahajan, výkonný ředitel společnosti Paramount.

Vlastní interní projekty společnosti Paramount

Project Sehat (zdraví)

Projekt Sehat poskytuje podpůrné, preventivní a léčebné zdravotní služby všem pracovníkům bez ohledu na jejich pohlaví. Projekt pokrývá širokou škálu nemocí v kategoriích přenosných i nepřenosných, jako je diabetes, Covid-19, anémie, hypertenze, duševní zdraví a malárie.

Projekt Mukta (osvobození)

Projekt Mukta si klade za cíl posílit postavení zaměstnankyň k plnohodnotnějšímu životu prostřednictvím intervencí na pracovišti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, finančního začlenění a rovnosti pohlaví. Projekt poskytuje pracovníkům bezplatné hygienické vložky spolu se zdravotním vzděláváním o důležitých tématech, jako je menstruační hygiena, plánované rodičovství, péče během těhotenství, STI/RTI a bezpečný potrat.

Přečtěte si více

Podporovat ženy

Přečtěte si více o tom, proč je posílení postavení žen tak zásadní součástí našeho slibu udržitelnosti.

Kampaň WE Women by Lindex

Přečtěte si více o WE Women by Lindex, kde usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější pracoviště napříč naším dodavatelským řetězcem.

Dodavatelé a továrny

Přečtěte si více o tom, jak spolupracujeme s našimi dodavateli.

Zvolte jazyk