Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Výzva udržitelné bavlny do roku 2025

Výroba surovin má na svědomí většinu našeho vlivu na lidstvo a na planetu. Již mnoho let se snažíme používat co nejvíce udržitelnějších materiálů a jsme věrni závazku k Výzvě udržitelné bavlny do roku 2025.

Výzvu udržitelné bavlny do roku 2025 The 2025 Sustainable Cotton Challenge založila Organizace pro udržitelnost Prince Charlese a společnost Lindex se může chlubit tím, že se k ní připojila mezi úplně prvními. V dnešní době iniciativu spravuje organizace Textile Exchange. Jedná se o iniciativu jako žádnou jinou, protože jako první v oboru se zavazuje k používání organické bavlny. Prostřednictvím této iniciativy se společnosti spojily a zavázaly k tomu, že do roku 2025 bude 100 procent bavlny, kterou používají, pocházet z udržitelných zdrojů.

Tento závazek je v souladu s naším závazkem udržitelnosti – zajistit lepší budoucnost příštích generací. V rámci cirkulárního přístupu k podnikání jsme si ve společnosti Lindex stanovili cíl, aby do roku 2025 všechny naše materiály včetně bavlny pocházely z recyklovaných nebo udržitelných zdrojů.

Přečtěte si více

Bavlna

Ze všech vláken používáme bavlnu nejčastěji. Přečtěte si více o tom, jak se snažíme, aby produkce bavlny byla udržitelnější.

Chovat se k planetě s úctou

Přečtěte si více o jedné z našich hlavních oblastí zájmu v závazku udržitelnosti: Chovat se k planetě s úctou.

Zvolte jazyk