Lindex
LindexPřejít k online nákupu

Celosvětová dohoda

Celosvětovou dohodu pro férové pracovní podmínky a udržitelný růst založil v roce 2016 švédský předseda vlády Stefan Löfvén ve spolupráci s OECD a MOP. Sdružuje státní orgány, soukromý sektor, odbory a další organizace, které mohou přispět k řešení problémů globálního trhu práce.

Cílem Celosvětové dohody  - The Global Deal je podporovat státní orgány, podniky, odbory a další organizace, aby se aktivně účastnily sociálního dialogu. K vedení plodného sociálního dialogu je potřeba, aby se zaměstnavatelé, zaměstnanci a státní orgány vzájemně respektovali.

Díky podpoře švédských státních orgánů, které se snaží rozproudit sociální dialog na všech rovinách a při každé příležitosti, věříme, že partnerství v rámci Celosvětové dohody nás může podpořit ve zrealizování našich vizí.
Ve společnosti Lindex se snažíme zlepšovat kvalitu života žen v našem řetězci a v našem závazku udržitelnosti si mimo jiné klademe za cíl stát se průkopníky v boji za spravedlivý a rovný přístup k ženám na pracovišti.

Snažíme se zlepšovat a prohlubovat sociální dialog v naší vlastní činnosti a v našem řetězci. V rámci vlastní kampaně WE Women by Lindex spolupracujeme s našimi dodavateli a jejich továrnami, aby do systémů řízení zakomponovali prvky rovnosti pohlaví.

Přečtěte si více

Kampaň WE Women by Lindex

Přečtěte si více o kampani WE Women by Lindex, v rámci které usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější atmosféru na pracovišti napříč naším dodavatelským řetězcem.

Pracovní podmínky

Přečtěte si více o tom, jak usilujeme o zlepšení pracovních podmínek ve výrobě jako například mzdového ohodnocení a přesčasů.

Zvolte jazyk