Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Švédská charta etiky módního průmyslu

Jako významný hráč v módním průmyslu může naše společnost ovlivnit každodenní život žen prostřednictvím módy, komunikace i činnosti. Chceme mít na svět pozitivní vliv, a proto jsme podepsali Švédskou chartu etiky módního průmyslu.

Snaha o jednotné pokyny

The Swedish Fashion Ethical Charter  - Švédská charta etiky módního průmyslu je iniciativa, kterou zastřešuje Švédská rada módního průmyslu a Sdružení švédských módních značek. Tato iniciativa má za cíl vytvořit společná pravidla sociální udržitelnosti pro pracovníky v módním průmyslu a zákazníky, na které má módní průmysl vliv v podobě šíření poselství a ideálů. V rámci Švédské charty etiky módního průmyslu jsme se zavázali k tomu, že převezmeme zodpovědnost za to, co šíříme do světa v podobě ideálů a rozdílnosti, a zároveň že budeme zajišťovat přívětivé pracovní prostředí například ve fotografických ateliérech.

 

Inkluzivní přístup a pozitivní vnímání těla

Švédská charta módního průmyslu představuje závazek, který jde ruku v ruce s našimi snahami, protože ve společnosti Lindex jsou pro nás ženy vším. Věříme v prosazování inkluzivity a tělesné pozitivity a usilujeme o to, abychom komunikovali upřímně a na osobní úrovni. Chceme, aby se všechny ženy cítily plné inspirace a sebevědomí nezávisle na tom, jak vypadají nebo jaká rozhodnutí v životě učinily. 

Přečtěte si více

Podporovat ženy

Přečtěte si více o jedné z našich hlavních oblastí zájmu v závazku udržitelnosti: Podporovat ženy

Zvolte jazyk