Fortsatt starkt resultat för Lindex

Modeföretaget presenterar idag sitt delårsresultat och sin försäljning för första halvåret samt andra kvartalet och redovisar ett fortsatt starkt resultat. 

Lindex rörelseresultat för första halvåret 2019 ökade med 30 MSEK och uppgick till 65 MSEK (35 MSEK). Rörelseresultatet för andra kvartalet ligger på samma starka nivå som jämförande period föregående år och uppgick till 197 MSEK (197 MSEK).

”Vi har fortsatt vårt målinriktade arbete och levererar ett starkt resultat med en god kostnadskontroll”, säger VD Susanne Ehnbåge.

Lindex totala försäljning i SEK under första halvåret var på samma nivå som motsvarande period föregående år men minskade med 1,3 procent i lokala valutor. Försäljningen för andra kvartalet minskade med 3,2 procent i SEK och med 4,1 procent i lokala valutor.

”Vi liksom branschen har påverkats av en kall vår och vi har dessutom haft en kalendereffekt med påsken. Vi har dock ökat vårt snittköp samt förbättrat vår marginal genom att vi har minskat våra prisnedsättningar. Det visar att vi har stärkt vårt kommersiella modeerbjudande och att vi lyckas i vårt kundmöte, säger Susanne Ehnbåge.

Lindex visar en bättre försäljningstillväxt än marknaden för sina största försäljningsländer Sverige och Norge. Modeföretaget fortsatte sin fina tillväxt online med en ökad försäljning under första halvåret på 29,6 procent och med 23,2 procent för andra kvartalet.

”Nu står vi inför en spännande höst och jag ser mycket positivt på det vi har framför oss. Vi har stora ambitioner om att fortsätta växa globalt, både genom våra butiker och e-handel men också tillsammans med fler spännande partners och samarbeten. Det är hur vi skapar värde och överträffar kundens förväntningar som bygger vår framgång”, säger Susanne Ehnbåge.

För mer information, kontakta;

Kristina Hermansson
Corporate Communications Manager
Telefon: 46 (0)31 739 50 70
E-mail: press@lindex.com

Relaterade dokument

Relaterade bilder

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language