Påse av ostronskal minskar CO2-utsläpp

Lindex arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och har därför ändrat material i sina plastpåsar. Påsarna, som tidigare bestod av 100 procent återvunnen plast, innehåller nu 25 procent ostronskal. Genom att mixa in förnybart biologiskt material i påsarna reduceras CO2-utsläppen i processen med ungefär en fjärdedel.

Arbetet med att minska vår miljöpåverkan pågår konstant, och det är viktigt att värdera alternativa material till våra plastpåsar och välja ett som är långsiktigt och hållbart. Att blanda in ostronskal i den återvunna plasten är ett bra exempel på hur innovativa lösningar från våra leverantörer kan göra stor skillnad i koldioxidutsläpp, säger Helena Gustafsson, Purchaser på Lindex.

Ostronskal är en biologisk samt förnyelsebar resurs och de skal som används är en restprodukt från livsmedelsindustrin. Skalen tvättas och krossas vid hög temperatur för att bli helt rena och sedan sker en omvandling av skalen till granulat och slutligen till plast.

Den nya påsen ser likadan ut som tidigare men kan upplevas lite annorlunda i materialet.


För mer information, kontakta;

Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language