Idag publiceras Lindex Sustainability Report 2014

Idag publicerar Lindex sin tionde hållbarhetsrapport. Under det gångna året har Lindex leverantörer sparat 900 miljoner liter vatten genom projekt för renare textilproduktion i Indien och Bangladesh. Lindex blev också partner till WaterAid som en förlängning av sitt vattenrelaterade hållbarhetsarbete.

Våra leverantörers produktion är beroende av vatten i hela värdekedjan, och vi kommer att fortsätta med våra samarbeten och projekt med leverantörer och andra intressenter för en ansvarsfull vattenanvändning, säger Ingvar Larsson, VD på Lindex.

2014 tillverkade Lindex 16,3 miljoner plagg av hållbara material, vilket utgjorde 22 procent av det totala sortimentet. Målet är att minst 80 procent av Lindex plagg ska vara tillverkade av mer hållbara fibrer och all bomull ska komma från hållbara källor år 2020.

”Vi arbetar ständigt framåt mot våra hållbarhetsmål och vår ambition är att alla plagg ska produceras med hjälp av mer hållbara processer med mindre energi, vatten och kemikalier samt mindre produktion av avfall”, säger Ingvar Larsson.

För att stärka fabriksarbetare i leverantörskedjan har Lindex idag nått 8000 kvinnliga fabriksarbetare med utbildning om deras personliga hälsa. I samarbete med QuizRR utvecklar Lindex nu även ett verktyg för att utbilda fabriksarbetare om sina rättigheter och skyldigheter.

2014 års designsamarbete med Jean-Paul Gaultier för Cancerfonden var en succé.

”Tillsammans med våra kunder har Lindex skänkt 12,5 miljoner till cancerforskning och detta är vi naturligtvis både stolta och tacksamma över”, säger Ingvar Larsson.

Under 2014 började Lindex också samla in textil för återanvändning och återvinning i 50 utvalda butiker i Sverige. Detta gjordes i samarbete med appen Circle och organisationen Myrorna som en del av målet att sluta materialkretsloppet.

För mer information, kontakta;

Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language